Gepubliceerd op 19 december 2017

Gratis download whitepaper `Circulaire Economie`

DE CIRCULAIRE ECONOMIE, Denkbeelden, ontwikkelingen en business modellen.
De afgelopen jaren is veel geschreven over de circulaire economie (CE). Daarbij is het soms lastig te doorgronden wat de kern is van al die publicaties, rapporten en advies: gaat het over een nieuw economisch model? Over duurzaam ondernemen? Is de kern het efficiënter omgaan met grondstoffen? Of gaat het uiteindelijk gewoon om een nieuw jasje voor recycling? En hoe staat het eigenlijk met die circulaire economie in Nederland? Is het een debat van enkelen of zien we langzamerhand dat het vaste grond aan de voet krijgt in de politiek en het bedrijfsleven? In dit
Whitepaper wordt een overzicht van de stand van zaken rond het denken over de CE gegeven. Achtereenvolgens proberen we antwoord te geven op de vragen: Wat is het, Hoe staat het ermee en Hoe komen we verder? Doel
van het WP is een kader te schetsen om met elkaar een heldere discussie te kunnen voeren over de CE. Dit paper is een update van een eerdere versie van dit paper uit december 2016.
Prof. dr. Jan Jonker
Hoogleraar Duurzaam Ondernemen
Radboud Universiteit
Nijmegen School of Management
Drs. Hans Stegeman
Hoofd research Triodos Investment Management
Promovendus Circulaire Economie
Radboud Universiteit
Nijmegen School of Management
Dr. ir. Niels Faber
Onderzoeker Duurzaam Ondernemen
Radboud Universiteit
Nijmegen School of Management
Whitepaper Nijmegen, Januari 2018

Prof. Dr. Jan Jonker

Hoogleraar Duurzaam Ondernemen Nijmegen School of Management (NSM)
E-mail janjonker@me.com
https://www.circulairebusinessmodellen.nl/
Alle artikelen van Prof. Dr. Jan Jonker

Gerelateerde artikelen

Nieuw: Collegereeks Circulaire Economie

Landelijk

Weet jij hoe de Circulaire Economie écht werkt? Wat er nodig is voor een succesvolle transitie naar een…

Lees verder