Gepubliceerd op 28 maart 2018

Geld lenen van uw eigen BV, kan dat zomaar?

Stelt u zich voor: u exploiteert een onderneming middels een besloten vennootschap. Als directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) ontvangt u een beloning voor uw werkzaamheden in de vorm van salaris.

In de wet is bepaald dat dit salaris ten minste € 45.000 (en minimaal het salaris van uw meest verdienende werknemer) dient te bedragen. Dit komt neer op een bruto maandsalaris van € 3.750. In veel gevallen kunt u met dit salaris uw privéuitgaven voldoen. Maar het komt ook voor dat uw privéuitgaven hoger zijn dan u als netto-salaris ontvangt. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een privéauto.

Uw accountant zal u verteld hebben dat u dit geld als lening kunt opnemen mits er een zakelijke overeenkomst met bijbehorende rente wordt opgesteld. De zakelijke rente is via internet op te vragen, alleen is het probleem in de praktijk vaak dat u als DGA zelf bepaalt wat de rente is en welke zekerheden uw BV bedingt, terwijl in een situatie met de bank de bank voor u de rente en zekerheden bepaalt.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat er niet bij de notaris een hypotheekrecht wordt gevestigd, om notariskosten te besparen. “Het is toch van mezelf” wordt ook wel eens gedacht. Maar: de BV is een andere rechtspersoon dan u als DGA!! De oplossing in de praktijk is veelal een “positieve/negatieve hypotheekverklaring”. Hiermee wordt bedoeld “Een verklaring waarbij de eigenaar aan de bank belooft zijn onroerende zaak niet ten behoeve van iemand anders te belasten (negatief) en belooft op eerste afroep van de geldverstrekker aan de geldverstrekker het recht van hypotheek op de onroerende zaak te geven (positief).”

Gaat de fiscus akkoord met deze verklaring? Het antwoord laat zich al raden…. Nee, een zakelijke tegenpartij (bank, leasemaatschappij, etc.) zal hier niet mee akkoord gaan, dus wanneer u dit in een overeenkomst met een eigen BV vermeld, dan doet u dit niet in het belang van de BV (geldverstrekker) maar in het belang van uzelf als DGA. En dus is de overeenkomst niet (geheel) zakelijk.

Zolang de rente en aflossing voldaan worden is er weinig discussie. Hooguit over de hoogte van het risico-opslag van de rente. Maar wanneer u als DGA het geld niet meer kunt terugbetalen, zal de BV haar verlies willen nemen ten laste van het bedrijfsresultaat. En daarmee gaat de fiscus niet akkoord als de overeenkomst onzakelijk is vastgesteld/overeengekomen. Hoe een en ander wordt bepaald is onlangs gepubliceerd in een zogenaamd WOB (wet openbaarheid van bestuur) verzoek. De uitkomst hiervan is te raadplegen via bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2018/03/14/besluit-op-wob-verzoek-leningen-tussen-directeuren-grootaandeelhouders-en-hun-besloten-vennootschappen-bvs/Besluit+op+Wob-verzoek+Lening+tussen+BV+en+DGA.pdf

Hierin staan meer aandachtspunten voor de praktijk. En dus voor zowel u als DGA, voor uw BV(‘s) als ons als accountant/belastingadviseur/relatiemanager!! De fiscus gaat steeds frequenter vragen stellen over de onderlinge rekening-courant posities/geldleningsovereenkomsten. Zorg dus ten minste voor:

  1. Een schriftelijke geldleningsovereenkomst met zakelijke voorwaarden;
  2. De reden van verstrekking;
  3. De looptijd van de overeenkomst;
  4. Een onderbouwde rentevergoeding (liefst inclusief onderbouwing hoe de hoogte is bepaald);
  5. Aflossingsschema (welke ook nageleefd dient te worden);
  6. Daadwerkelijke zekerheden.

Wanneer u naar aanleiding van deze blog vragen heeft over uw eigen rekening-courant positie / geldleningsovereenkomsten met uw eigen BV (kan ook tussen BV’s onderling!!) neem dan spoedig contact op met uw relatiebeheerder/accountant/belastingadviseur om te beoordelen of de overeenkomsten aangepast dienen te worden.

www.oovb.nl