Gepubliceerd op 19 maart 2019

Friesland, voeteneinde of kloppend hart?

De plattelandsprovincie Friesland wordt vaak gezien als periferiegebied waar het gaat om ondernemerschap maar is dat wel terecht? De toekomst in ogenschouw nemend moeten wij ons van een hardnekkig vooroordeel ontdoen.

Als geschiedenis docent moet ik een historische insteek kiezen. In de zevende en achtste eeuw van onze jaartelling stond de gehele kuststrook van de Noordzee bekend als ‘Magna Frisia.’ Een Fries rijk bewoond door boeren, ambachtslieden en handelaren, het was een ondernemersvolk pur sang. Friesland wordt vaak gezien als het voeteneinde, daar waar het land eindigt en de zee begint, maar was lange tijd het economische hart van de wereld. Bedreigingen en problemen ombuigen tot kansen, dat is waar Friezen goed in zijn. De zee werd door hen niet gezien als een barrière maar als een verbinding, zij leerden van hun nadelen voordelen te maken door ze te bestuderen en er handig gebruik van te maken.

Nog steeds proef ik die ondernemerszin in de mensen hier. Als politicus voor de FNP vind ik het dan ook van groot belang dat de overheid gunstige voorwaarden schept voor de ondernemer, de ambachtsman/ -vrouw, het MKB, de agrarische sector en het onderwijs zodat wij niet alleen een prachtig natuurlandschap maar ook een vruchtbaar ondernemerslandschap hebben om over op te scheppen. Eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemerschap de ruimte geven zodat mensen en gemeenschappen in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen.

Concreet komt het neer op een aantal belangrijke zaken die de overheid voor zijn rekening zou moeten nemen om de Friese ondernemers en kleine zelfstandige maximaal te kunnen laten floreren. De reden dat Friesland zich ooit het economische centrum van de wereld mocht noemen ligt zeker in de goede bereikbaarheid over zee, die in de Middeleeuwen gezien moet worden als een snelweg. Ook nu en in de toekomst is bereikbaarheid creëren van onschatbare waarde. Investeer daarom in een optimale ICT-infrastructuur maar ook in een naadloze OV verbinding met de rest van Nederland. Zet in op onderwijs in de breedste zin van het woord. Wat bijvoorbeeld watertechnologie en landbouwinnovatie  betreft lopen wij al sinds mensenheugenis voorop. Het wordt hoog tijd dat wij dat op meerdere fronten gaan doen. Moderne ontwikkelingen als energietransitie, biodiversiteit, landschapswaarborging, innovatief wonen en duurzaamheid bieden kansen voor mbo, hbo en universiteit om in te specialiseren, daarbij komen alle bestaande beroepen om de hoek kijken en hebben wij zowel ambachtslieden als professoren nodig. Een impuls voor het onderwijs die dus zal leiden tot een impuls in de economie, in de werkgelegenheid.

Als creatieve jonge docent, schrijver, politicus en muzikant heb ik Friesland nooit als periferie ervaren en misschien is Friesland wel nooit periferie geweest, is het slechts een ‘state of mind’ die wij moeten zien te veranderen. Friesland ligt om de hoek, je bent er zo, je wilt er zijn, je kunt er niet omheen! De overheid de voorwaarden, de ondernemers de invulling en samen de schouders onder Friesland. Een van mijn bijdragen is het meedoen aan de provinciale verkiezingen van 20 maart om mijn bijdrage te kunnen leveren aan een gezond ondernemersklimaat, wat zijn de uwe?

Aant Jelle Soepboer
Raadslid FNP, lijst 5 nummer 29