Gepubliceerd op 2 april 2019

Fossielvrije Freonen verduurzamen Fryslân

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân zijn een groep van ruim 130 Friese bedrijven, onderwijsinstellingen en (lokale) overheden. Samen zetten zij zich in voor een spoedige transitie naar een fossielvrij Fryslân.

Freonen-doelen
Om deze spraakmakende ambitie te realiseren, richten de Freonen zich op thema’s als mobiliteit, MKB en energie. Concrete Freonen-doelen, te behalen vóór het einde van 2020, zijn:

* 100 extra fossielvrije bedrijven

* 100 mobiele installaties (voor festivals etc.)

* 2.000 extra fossielvrije woningen

* 5.000 extra woningen met zonnepanelen

* 10.000 extra schone voer- en vaartuigen

* 10.000 klanten van lokale stroom

Elfwegentocht
Het Freonen-netwerk bestaat uit doeners. Met bovenstaande doelen geven zij richting aan de verduurzaming van Fryslân. Echte Freonen wachten niet af, maar komen in actie. Daarom zijn zij aanjagers van aansprekende projecten, zoals de Elfwegentocht. In juli 2018 reden meer dan 100.000 Friezen twee weken lang fossielvrij tijdens dit Freonen-project. In 2020 keert de Elfwegentocht terug, in samenwerking met Werk Slim, Reis Slim, Provincie Fryslân, Provincie Groningen en Provincie Drenthe. Behalve fossielvrij vervoer staat dan ook plasticvrij leven twee weken in de schijnwerpers.

Naast het lanceren van mobiliteitsacties richten Freonen zich ook op het Friese MKB. Onlangs onthulden zij een actie voor meer zonnepanelen op Friese bedrijfsdaken. Friese ondernemers uit Fryslân, gedeputeerde Michiel Schrier en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân ondertekenden hierom vrijdagochtend 8 maart 2019 gezamenlijk een intentieverklaring. De betrokkenen willen hiermee de opwekking van duurzame energie door zonnepanelen in Fryslân stimuleren. Inmiddels is voor 50 mkb’ers SDE+ subsidie aangevraagd. Door niet af te wachten maar aan de slag te gaan, maken de Freonen iedere keer het verschil.

Voordelen voor ondernemers
Freonen fan Fossylfrij Fryslân komen geregeld bijeen tijdens bijeenkomsten en maken gebruik van elkaars expertise. Zo zijn veel Freonen onderling de samenwerking aangegaan en hebben ze hiermee bedrijfsmatige voordelen behaald. Mobiliteitsfreonen helpen andere netwerkleden bijvoorbeeld bij verduurzaming van het wagenpark, terwijl MKB-freonen hen een wederdienst bewijzen met advies voor bedrijfs- en procesverduurzaming. Zo bundelen de Freonen aanwezige expertises en helpen zij elkaar én Fryslan vooruit. Een win-win voor iedere partij.

Fossielvrij ondernemen
Wil je ook fossielvrije stappen zetten met je bedrijf? De Freonen fan Fossylfrij Fryslân helpen je graag verder. Neem contact op met de Helpdesk Fossielvrij MKB via 058 – 294 16 70 of stuur een mail naar info@freonen.nl. Je ontvangt dan concrete adviezen en begeleiding, passend bij jouw situatie.