Gepubliceerd op 10 oktober 2017

Flexibele vakmensen verdienen beter

Flexwerkers krijgen veel te weinig credits, zeggen Niek Mast en John van de Ree van Havenwerk. De specialist in personeel voor havens en industriële logistiek pakt het dan ook anders aan. Havenwerk garandeert bedrijven continuïteit en leverzekerheid met goed opgeleide vakmensen. Van medewerkers verwacht Havenwerk grote inzet, aanpassingsvermogen en initiatief. Daar krijgen ze financiële zekerheid en een prima perspectief voor terug. De naam van dit concept: flexinuïteit.

Voor havenbedrijven en ondernemingen in de industriële logistiek is de economische crisis merkbaar voorbij; het aantal banen neemt snel toe. Tegelijk blijft flexibiliteit nodig en wordt pijnlijk duidelijk hoe lastig het is om gespecialiseerde arbeidskrachten aan te trekken. Havenwerk investeert in de gezochte vaklieden en helpt klanten aan kwaliteit op de werkvloer en verlaging van loonkosten. Het gaat dus om de combinatie van enerzijds flexibiliteit, anderzijds continuïteit en kwaliteit: Die combinatie vormt flexinuїteit. John van de Ree is aan het begin van zijn gesprek met Hét Ondernemersbelang over één ding direct heel duidelijk: elke werkdag begint en eindigt met veiligheid. “Dat staat bij alle services die we in de havens verlenen continu centraal. We hebben het niet alleen op onze radar als uitzender, ook bij onze gecertificeerde medewerkers zit dat tussen de oren.” De flexwerkers die Havenwerk voor haar opdrachtgevers in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland laat werken, zijn zonder uitzondering vakmensen. “Dat vakmanschap is gebaseerd op ervaring in havenlogistiek”, zegt Niek Mast. “Daar zijn veiligheidskennis en veiligheidsbesef uiteraard integrale onderdelen van.”

(Bij)scholen
Dat neemt niet weg dat de dynamiek van logistieke werkzaamheden het ook noodzakelijk maakt om regelmatig (bij) te scholen. Veiligheid is volgens Havenwerk immers meer dan het voorkomen van ongelukken. Je moet continu risico’s inschatten en nadenken hoe je omgeving en processen steeds veiliger kunt maken. De medewerkers van Havenwerk zetten zich zo ook in voor een veiligere werkomgeving van hun opdrachtgever door daarover mee te denken en te communiceren. Havenwerk investeert in de veiligheidsopleidingen van haar medewerkers. Daarnaast ligt er een gedeelde verantwoordelijkheid bij opdrachtgevers om op hun werkvloeren ‘training on the job’ te faciliteren. Logisch, want het zijn primair de opdrachtgevers die profiteren van het veilige vakwerk dat ze geleverd krijgen. “We zijn goed vertegenwoordigd in de belangrijke havenindustriële gebieden. Vanuit Zeeland ook Antwerpen en Moerdijk. Onze mensen werken er in operationele functies bij containerterminals en depots, alsmede bij stuwadoorsbedrijven, warehouses en industriële bedrijven. In de pool van Havenwerk zitten dus chauffeurs met ervaring op grote en zware trucks, reachstackers, shovel- en kraanmachinisten. Alle medewerkers zijn bij Havenwerk in dienst. Wij dragen de risico’s en bieden de vaste inkomsten, arbeidsvoorwaarden, leaseauto en veiligheidsopleidingen. De vastigheid voor medewerkers betekent zekerheid voor opdrachtgevers. Zij kunnen erop vertrouwen dat flexwerkers voor langere tijd achtereen of meerdere periodes inzetbaar zijn. Daardoor hoeven zij niet steeds nieuwe uitzendkrachten in te werken, want dat is veel verspilde tijd.”

Training on the job
Van een moderne techneut wordt veel verlangd. En logistiek is ook meer en meer een technisch vak geworden. Dus moeten vaklieden steeds vaker van alle markten thuis zijn. Dat geldt zeker voor de ruim 120 medewerkers van Havenwerk, vertelt John van de Ree, operationeel planner en coördinator van de locatie in Zeeland. “Bijvoorbeeld een goede kraanmachinist of heftruckchauffeur werkt met een moderne en complexe machine, maar moet ook inzicht hebben in een stukje administratie. Door integratie van informatiesystemen controleert en registreert de machinist of chauffeur ook de lading die hij verplaatst. Communicatieve vaardigheden worden dan veel belangrijker. Wij hebben deze multidisciplinaire professionals in huis, maar het spreekt voor zich dat opleiden op de werkvloer noodzakelijk is om kennis uit te breiden en up-to-date te houden.

”Een slim bedrijf investeert in training on the job, stelt John van de Ree, de betreffende medewerker levert immers een onmisbare bijdrage aan de capaciteit. Nog beter is het om meerdere krachten tegelijk in te werken. “Voor continuïteit en echte leverzekerheid is het nodig meerdere van onze vaklieden in te werken. Wij bieden opdrachtgevers kwaliteit en continuïteit, maar dan moeten medewerkers wel op de werkplek worden getraind. Ook al gaat zo’n medewerker bij een andere klant aan de slag, dan willen wij toch graag kunnen blijven leveren. Bovendien heb je te maken met vakanties, verzuim en opleidingstijd. De vergrijzing grijpt om zich heen, de vraag naar technisch en logistiek personeel is groot en de automatisering zet door in de sector. Voortdurende scholing van ervaren en gemotiveerde vaklieden blijft hard nodig. Ook nieuwe instroom van vrouwen, jongeren en van oudere werkzoekenden uit andere sectoren is een noodzaak. Dat kan niet zonder goede praktijkopleidingen.”

Het stigma flex
Flexwerkers krijgen volgens Mast zelden de waardering die ze verdienen. Flexibele krachten moeten zich telkens aanpassen aan een nieuwe werkomgeving, worden op alle mogelijke (en soms ook op de onmogelijkste) momenten opgeroepen, zijn altijd productief en staan open voor scholing. Toch is de beloning en het aanzien minder dan bij het ‘eigen’ personeel. De financiële onzekerheid maakt daarnaast het aanvragen van een hypotheek lastig. De overheid tracht flexwerkers en zzp’ers met wet- en regelgeving vaste grond onder de voeten te geven, maar slaagt daar naar mening van Niek Mast niet in. “Het is schijnzekerheid. Nieuwe regels voor het in dienst nemen van personeel worden gewoonweg omzeild. Inmiddels komt de echte oplossing uit de markt. Door schaarste gaan de prijzen voor zzp’ers omhoog en komen die op een normaal niveau. Dan is een flexwerker met goede arbeidsvoorwaarden via Havenwerk niet duurder, maar wel beter. Die kwaliteit herken je aan onze leverzekerheid en aan het vakmanschap van onze medewerkers.” Bedrijven kunnen weer jaren vooruit als ze samen met goede flexibele krachten aan kennisverbetering werken, vult Ton Veraart aan. “Je hebt veelzijdige professionals nodig, want er moet meer worden gedaan met minder mensen. De reachstacker-chauffeur van twintig jaar geleden bestaat niet meer. Dat is nu een vakman die verschillende taken uitvoert, van het bedienen van de machine tot controleren en informatie verwerken. Voortschrijdende automatisering zal het aantal banen een stukje inperken, maar ook hogere eisen stellen. De vakman (of vakvrouw) van de toekomst heeft een hoger niveau.”

Veiligheid is duurzaamheid
De aandacht voor veiligheid in de havens en industriële sector is de afgelopen jaren toegenomen. KAM-managers en andere safety professionals werken samen met personeel en leveranciers aan een gezonde en veilige werkomgeving. Van flexwerkers wordt verwacht dat ze hun eigen veiligheidspapieren en bescherming op orde hebben, maar dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Havenwerk draagt er zorg voor dat er niemand zonder de benodigde certificering en de juiste beschermingsmiddelen aan de slag gaat. Zo biedt het bedrijf VCA-training aan. Veiligheid gaat echter verder dan het voorkomen van ongelukken, verduidelijkt John van de Ree. “Veiligheid is een voorwaarde voor vakmanschap en bekwaamheid. Het gaat er dan om dat je voortdurend alert blijft op risico’s. Die risico’s beheersen, er veel over communiceren en steeds kijken hoe het werk nog veiliger kan. Het is ook een vorm van duurzaamheid. Een goed veiligheidsbeleid zegt iets over de kwaliteit van een bedrijf en de waardering van medewerkers. En het betekent wederom continuïteit. Een bedrijf blijft draaien als alle processen zorgvuldig verlopen.” «

Havenwerk B.V.
Piet Heinstraat 104461 GL Goes
Telefoon 0118 – 49 09 33
E-mail info@havenwerk.nl
www.havenwerk.nl