Gepubliceerd op 22 februari 2018

Fiscale eenheid Vpb op de schop door Europese rechtspraak?!

Een vandaag (donderdag 22 februari) te verwachten uitspraak van de Europese rechter heeft mogelijk grote gevolgen voor de toekomst van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting (hierna: Vpb). Dit raakt ook de puur binnenlandse fiscale eenheden en dus het MKB.

De casus is als volgt. Bij het Europese Hof van Justitie wordt een procedure gevoerd waarin een belastingplichtige stelt dat onderdelen van de Nederlandse fiscale eenheid Vpb mogelijk in strijd zijn met de Europese vrijheid van vestiging. Het gaat om voordelen van een fiscale eenheid, zoals onderlinge renteaftrek, die een buiten Nederland gevestigde vennootschap niet heeft. Een buiten Nederland gevestigde vennootschap kan namelijk niet in een fiscale eenheid Vpb worden opgenomen. Als het Europese Hof daadwerkelijk deze onderdelen van de fiscale eenheid in strijd acht met de Europese vrijheid van vestiging heeft dit grote gevolgen voor de fiscale eenheid Vpb.

De staatssecretaris van Financiën heeft zich al voorbereid op een mogelijk verlies van deze procedure. De reparatiewetgeving ligt klaar, zelfs met terugwerkende kracht naar 25 oktober 2017. Dat de overheid zich als een slecht verliezer opstelt is al vaker gebleken. De voorgestelde reparatiewetgeving raakt echter ook nietsvermoedende puur binnenlandse fiscale eenheden. Ik zal dit met een voorbeeld proberen duidelijk te maken.

Voorbeeld

Een dochtermaatschappij (werkmaatschappij) heeft dividend uitgekeerd aan de Holding B.V. waarmee zij in een fiscale eenheid is gevoegd. De dochtermaatschappij is het dividend schuldig gebleven. Over deze schuld is de dochtermaatschappij rente verschuldigd aan de Holding. Vanwege de fiscale eenheid is deze rente niet zichtbaar. Zonder fiscale eenheid zou de rente niet aftrekbaar zijn als de Holding nog verrekenbare verliezen heeft.

In het wetsvoorstel van de staatssecretaris zou deze transactie voortaan moeten worden beoordeeld alsof er geen fiscale eenheid zou zijn. Dit betekent dat binnen de fiscale eenheid – in principe – niet zichtbare interne rente alsnog fiscaal zichtbaar wordt gemaakt en niet in aftrek komt. Aldus leidt tot een hogere fiscale winst van de fiscale eenheid.

Dit is slechts één voorbeeld uit de voorgestelde reparatiewetgeving. Een andere transactie die hierdoor wordt geraakt is bijvoorbeeld een interne lening binnen fiscale eenheid die gebruikt is voor een kapitaalstorting in een deelneming.

De vraag is uiteraard of het Europese Hof in het nadeel van Nederland beslist. Zo ja, dan heeft dit grote impact voor veel fiscale eenheden Vpb ook in de MKB-praktijk. Denk dan met name aan situaties waarbij herstructureringen, overnames of kapitaalinjecties in deelnemingen hebben plaatsgevonden.

Tot slot ben ik zeer benieuwd wat de verdere gevolgen voor de fiscale eenheid Vpb zullen zijn. De voorgestelde reparatiewetgeving beperkt het voordeel van de fiscale eenheid. Als de storm rondom deze procedure is gaan liggen verwacht ik een omvangrijkere herziening van de fiscale eenheid Vpb.

OOvB adviseurs en accountants
Erik Verkuijlen. Fiscalist bij OOvB adviseurs en accountants
Internet: www.oovb.nl