Gepubliceerd op 26 maart 2019

Explosieve stijging aantal HR-vacatures (+35 procent)

Het aantal unieke (online) vacatures voor professionals werkzaam binnen het HR-vakgebied is het afgelopen jaar met 35 procent gestegen. Dit blijkt uit een onderzoek van Intelligence Group in opdracht van HR-specialist Compagnon. Vooral de functie van recruiter blijkt op dit moment lastig in te vullen. Zo heeft iedere recruiter die actief op zoek is naar een baan, de keuze uit maar liefst acht verschillende vacatures. 

Ook HR-professionals hebben de banen voor het uitkiezen, al ligt de vacaturedruk hier aanzienlijk lager dan onder recruiters. Voor iedere baanzoekende HR-specialist geldt dat hij of zij de keuze heeft uit twee vacatures. “Deze cijfers hebben natuurlijk alles te maken met de huidige krappe arbeidsmarkt”, zegt Hetty Moll, directeur en oprichter van Compagnon. “Juist voor het HR-vakgebied geldt dat het aloude ‘post and pray-beleid’ voor openstaande vacatures allang niet meer toereikend is. De voordeur moet open en de achterdeur dicht(er). Dit realiseren begint met kennis; wat willen de mensen en waarom gaan ze weg?”

Wisselen van baan
Het overschot aan HR-vacatures lijkt ook van (positieve) invloed te zijn op de arbeidsmarktactiviteit in de beroepsgroep. Maar liefst 63 procent van de HR-professionals en 72 procent van de recruiters staat open voor een nieuwe uitdaging. Onder de totale Nederlandse beroepsbevolking bedraagt dit slechts 56 procent. Moll: “Professionals uit het HR-vakgebied zitten door hun werk dicht op de arbeidsmarkt en weten goed wat er speelt. Daarnaast beschikken ze vaak over een meer dan gemiddeld kennisniveau wanneer het op solliciteren en de zoektocht naar een andere baan aankomt. Vooral voor jonge professionals zijn de perspectieven uitstekend, maar ook voor doorgewinterde professionals is het een goed moment om van baan te wisselen en nieuwe uitdagingen uit te gaan.”

Redenen voor baanwissel
Niet het salaris, maar flexibele werktijden is de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor professionals in het HR-vakgebied. Ook de mogelijkheid om thuis te werken staat bij beiden in de top drie van belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Waar 53 procent van werkend Nederland het salaris belangrijk vindt, ligt dit percentage onder zowel HR-professionals (44 procent) als recruiters (51 procent) aanzienlijk lager. Moll: “Salaris is een hygiënefactor geworden, die goed en passend moet zijn. Vooral voor recruiters geldt dat zij vlak na de crisis blij waren überhaupt nog een baan te hebben. We zien echter wel dat de laatste jaren het salaris voor hen steeds belangrijker is geworden”. Dit blijkt ook uit het onderzoek; in 2016 noemde slechts 35 procent van de recruiters het salaris als de belangrijkste voorwaarde voor een baan, tegenover 51 procent nu.”

Vaak benaderd
Uit het onderzoek blijkt verder dat professionals uit het HR-vakgebied vaker worden benaderd voor een nieuwe baan dan werknemers uit andere sectoren. Zo zijn zes op de tien recruiters en 44 procent van de HR-specialisten het afgelopen kwartaal ten minste één keer benaderd voor een nieuwe uitdaging. Dit is, wat betreft recruitment, een verdubbeling ten opzichte van het gemiddelde onder alle werkende Nederlanders (27 procent). Moll: “Zowel HR-professionals als recruiters zijn op dit moment zeer schaars, waardoor zij vaker worden benaderd. Daarnaast beschikken voornamelijk recruiters over een enorm netwerk, waardoor ze ook makkelijker te benaderen zijn.” In plaats van duidelijkheid over salaris, wat voor de Nederlandse beroepsbevolking over het algemeen de belangrijkste informatie is bij een toenadering, blijkt uit het onderzoek dat voor HR-professionals en recruiters juist de inhoud van de functie het meest interessant is.

Over Compagnon
Compagnon biedt complete oplossingen voor recruitment-, career- en HR-management. Vanuit vier locaties in Nederland, helpt de HR-specialist mensen en organisaties succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Door een echte Compagnon te zijn op zowel relatie als resultaat, werkt het bedrijf uit Zoetermeer aan onderling vertrouwen als basis voor een optimale samenwerking en gezamenlijke groei.

Over Intelligence Group
Intelligence Group is een internationaal data- & techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Het bedrijf richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarkt-gerelateerde data ten behoeve van de verbetering van de werving van personeel door werkgevers en de employability/arbeidsmarktkansen van werknemers. Deze data wordt op diverse manieren beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers, bijvoorbeeld via Talent Analytics-rapporten, het DoelgroepenDashboard en het EuropeanRecruitmentDashboard.

Over het onderzoek
Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO, 2019) wordt elk kwartaal door Intelligence Group uitgevoerd onder gemiddeld 4.000 respondenten. Op basis van dit onderzoek kunnen uitspraken gedaan worden over de Nederlandse Beroepsbevolking en elke doelgroep daarbinnen. Met deze databron brengt Intelligence Group de ‘aanbodzijde’ van de markt in kaart.

Om de vraag naar HR- en recruitmentprofessionals in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van data van Jobfeed en Jobdigger.