Gepubliceerd op 7 september 2017

Energieopslag, bewaren voor later of..?

Rond energieopslag doen veel verhalen de ronde variërend van de wens de winter te overbruggen met in de zomer opgeslagen zonne-energie tot het wegwerken van kortstondige pieken veroorzaakt door het inschakelen van machines.

Om maar direct een mythe weg te nemen, het opslaan van energie in batterijen voor gebruik gedurende de winter is geen optimale inzet van deze technologie; te groot en te kostbaar om tot een passende business case te komen. Het kortstondig opslaan en verhandelen op de energiebeurs, het ondersteunen van de grid frequentie en het leveren van energie binnen eigen netwerken is echter wel een inmiddels goed haalbare optie gebleken.

Bedrijfskostenreductie
ATEPS Nederland BV ontwerpt en bouwt dit kleine en grote opslagsystemen en heeft reeds een groot aantal applicaties in het veld staan voor o.a. piekschaving, energie-handel en frequentiestabilisatie.  Samen met de programmaverantwoordelijke partijen, die de energiehandel verzorgen richting energiebeurs, verlagen deze opslagsystemen de kosten van het elektriciteitsverbruik voor hun eigenaren.

Gecontracteerd vermogen
Door de snelle reactiesnelheid van de ATEPS systemen is het inzetten als systeem voor het verlagen van het piekverbruik relatief eenvoudig. De oplopende stroom wordt gedetecteerd en het opslagsysteem levert energie aan de aangesloten machines en apparaten. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet minder zwaar belast en wordt de gebruiker niet langer geconfronteerd met de hoge kosten die doorberekend worden voor deze vermogenspieken.

Stroom voor de buren
Door de nieuwe ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt is het nu ook mogelijk stroom vanaf eigen dak direct te leveren aan de buren of medewerkers van de eigenaar van het opslagsysteem. “Dit Peer to Peer Power” concept geeft additioneel inkomsten aan de eigenaar terwijl de afnemers verzekerd zijn van de bron van hun energie.

Samen met de programmaverantwoordelijke wordt het systeem geconfigureerd voor het optimale gebruik. De flexibiliteit van de aansturing van het ATEPS systeem maakt het mogelijk snel te wisselen tussen de verschillende energie-handels modellen waardoor het systeem ook in de toekomst, bij veranderende marktomstandigheden, optimaal zijn werk kan blijven doen.

ATEPS Nederland BV
Panoevenweg 34
5708 HR Helmond
info@ateps.com
www.ateps.com