Gepubliceerd op 20 september 2017

Energie-opslag in de buurt.

atepZoals bekend heeft de regering de mogelijkheden voor het salderen van zonne-energie tot 2023 doorgetrokken. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat particulieren voor die datum zelf grootschalig aan energieopslag zullen gaan doen. Immer, elke terug geleverde kWh wordt afgetrokken van de energie die uit het net is betrokken.

 

Een aanleiding hiervoor kan zijn dat het ministerie ruimte wil bieden aan meer slimme oplossingen om te voorkomen dat na het laden van de batterijen, bij veel huishoudens, alsnog gaan terug voeden en dat allemaal rond dezelfde tijd. Daarmee zou congestie kunnen optreden in lokale netwerken.

Nu al zien we in gedeelten van Nederland dat veel van de enkel-fase PV-converters met die van de buren moeten concurreren om terug te kunnen leveren. 1-fase converters verhogen de spanning iets boven die van het lichtnet om daarmee stroom terug te leveren. De wetgeving heeft echter maximale spanningen afgesproken die acceptabel zijn daarvoor, om schade aan aangesloten apparatuur te voorkomen.

Buurtbatterij
Bij veel huizen met PV-installaties, voornamelijk in wijken die 20 jaar of langer geleden gebrouwd  zijn, is de bekabeling daarop niet berekend. Na thuiskomst ziet de PV-eigenaar dan dat zijn converter de slag verloren heeft en slecht weinig heeft kunnen leveren aan het lichtnet terwijl zijn buurman juist wel kon leveren.

Lokale opslag in buurtbatterijen kan hierbij een oplossing vormen. ATEPS heeft hiervoor in Rijsenhout, een buurtschap vlak bij Schiphol/Aalsmeer een ‘Buurtbatterij’ neergezet die het teveel aan vermogen als het waren absorbeert en dan op andere tijden, bij bewolking of in de avond en nacht, terug levert. Door dit project, uitgevoerd door Alliander, hebben ook gebruikers van 1-fase omvormers toch de mogelijkheid om volledig van de salderingsregeling gebruik te maken.

Voor meer informatie:

ATEPS Nederland BV
Panovenweg 34
5708 HR Helmond
info@ateps.com
www.ateps.com