Gepubliceerd op 17 mei 2018

Een probleemoplosser voor integrale veiligheid, Arbo, verzuim en milieu

Sommige bedrijven bieden vooral detaillistische dienstverlening aan op deelgebieden, anderen willen klanten juist breed ontzorgen en hebben daarom een breed pakket aan specialismen. AMVM Advies behoort tot die tweede categorie.

We spreken Bertwin van de Koevering, mede-eigenaar van het bedrijf. Hij is één van de mensen die bedrijven maar ook veel overheids- en semioverheidsorganisatie met raad en daad bijstaat. “Veiligheid is een enorm wijd begrip”, vertelt hij. “Het heeft raakvlakken met eigenlijk alles dat in een organisatie gebeurt. Omdat we onze relaties graag zo veel mogelijk één aanspreekpunt geven, geloven we in het bieden van expertise, advies en uitvoering op zo veel mogelijk vlakken.”

Dat het écht een breed pakket is, blijkt al snel tijdens het gesprek. Naast wat langer bekende aspecten als Arbo, verzuim, milieu en management, is AMVM Advies gewaardeerd partner in integrale veiligheidsvraagstukken. Hierbij worden alle veiligheidskwesties in en om een organisatie als één geheel benaderd. Complexe materie maar voor bijna ieder bedrijf onontkoombaar. Alle verschillende elementen hebben immers met elkaar te maken. Bertwin: “Het wordt dus vaak één project, waar ik samen met een opdrachtgever naar ga kijken, van een eerste inventarisatie tot adviezen en desgewenst tevens uitvoering van de benodigde oplossingen.” En die uitvoerende diensten lopen zeer uiteen. Denk aan het opleiden van medewerkers maar ook fysieke beveiliging op locatie, Arbocontroles, brandpreventie en meer.

Netwerk

“Vanzelfsprekend verzorgen we niet alle diensten zelf”, legt Bertwin uit. “We beschikken vooral over een hecht en flexibel netwerk van gespecialiseerde dienstverleners. Dat zijn veelal ZZP’ers, die niet alleen oprecht betrokken en enthousiast zijn, maar bovendien rekening houden met de praktijk en wensen van hun klanten. Ze zijn dus bijvoorbeeld ook bereid buiten kantooruren te werken, als dat nodig blijkt.

Voor het van uitvoering komt is er echter al heel veel door AMVM Advies zelf verzorgd voor opdrachtgevers. Dat voortraject van inventarisatie en advies is vanzelfsprekend van groot belang en mede bepalend voor de kwaliteit van de uitvoering daarna, ook als een opdrachtgever er voor kiest dit verder zelf op zich te nemen. “We adviseren maar dicteren natuurlijk niet”, legt Bertwin uit. “Als we mede verantwoordelijk zijn gemaakt voor rapportages, nemen we zaken die niet goed gaan daar natuurlijk wel in op. Op basis daarvan volgt vaak een vervolgadvies en desgewenst gaan we daarna alsnog de uitvoering van een oplossing op ons nemen.” Het kan dan gaan om een geheel nieuw managementsysteem implementeren maar net zo goed om die allesomvattende AVG-regels op de juiste wijze doorgevoerd te krijgen, om maar eens twee gecompliceerde kwesties te noemen.

Mooie uitdaging

De vakgebieden waarop AMVM Adviesactief is, zijn complex te noemen. Daar liggen voor Bertwin,  zijn bedrijf en de specialisten waarmee wordt samengewerkt nu juist de uitdagingen. “Je kennis delen met andere en ze vooruit helpen is mooi”, legt de ondernemer uit. “Bovendien is het voor mij een sport om precies uit te zoeken hoe zaken in elkaar zitten, tot op hel kleinste detail. Dat daarna vertalen naar pragmatische oplossingen, waar je opdrachtgevers echt mee zijn geholpen, geeft veel voldoening.” De betrokkenheid bij relaties is groot, vertelt hij. “We voelen ons vaak onderdeel van zo’n organisatie waar we werken. Alleen al daarom factureren we ook reëel. De meter gaat echt niet meteen lopen als ik de telefoon oppak om een klant te woord te staan.”

www.amvm.nl