Gepubliceerd op 21 april 2020

Een bedrijf starten; hoe beperk je de risico’s voor je partner

Soms loopt het leven ander dan je vooraf denkt of soms komt er zomaar een optie op je pad die je niet voorbij kunt laten gaan. Een goed idee of een verlangen dat er eigenlijk al langer zat. Een eigen bedrijf starten. Net als in een relatie wil je vol enthousiasme starten en er vol voor gaan. En net als in je relatie denk je dat het absoluut goed gaat. Gelukkig maar want anders kun je beter niet starten natuurlijk. Toch is het goed om voor je start even stil te staan bij de risico’s die ondernemen met zich meebrengt. En niet alleen die voor jou… maar ook die voor je partner.

Want stel dat er iets gebeurt, dan wil je niet dat je partner door jou in de problemen kan komen. Weten wat er gebeurt als je bedrijf onverwacht in de schulden komt, is belangrijk. Kan je partner aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van jouw bedrijf of andersom. De keuze van de rechtsvorm van je bedrijf is daarom belangrijk. Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) loopt de partner (maar ook de ondernemer zelf) meer risico dan bij een besloten vennootschap (bv). Daarnaast speelt de manier waarop jullie relatie is vastgelegd ook een grote rol.

Welke rechtsvorm kies je?

Laten we beginnen met het feit dat je rechtsvormen in 2 groepen kunt verdelen. Rechtsvormen met en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid kun je in principe niet aansprakelijk worden gesteld voor de  van het bedrijf zijn. De ondernemer niet maar daardoor de partner ook niet. Onder deze groep vallen de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv),  de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, een stichting en een vereniging. Een uitzondering hierop is als er sprake is van aantoonbaar wanbeleid, dan ben je namelijk alsnog persoonlijk aansprakelijk (en dus je partner misschien ook).

Anders is het bij de tweede groep rechtsvormen; de rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij deze groep is er geen verschil tussen het privé- en het zakelijk vermogen. De schulden van het bedrijf kunnen hierdoor dus ook op het privévermogen verhaald worden en afhankelijk van de manier waarop je relatie vastgelegd is, ook op dat van de partner. Onder deze groep vallen een eenmanszaak, maatschap, de commanditaire vennootschap (cv) en een vennootschap onder firma (vof).

In voor en tegenspoed

Naast de keuze van de rechtsvorm, is de manier waarop jullie je relatie officieel gemaakt hebben, ook belangrijk. Ben je gaan samenwonen, dan zijn je bezittingen en schulden in principe gescheiden. Daardoor kun je ervoor kiezen alles te delen zolang het goed gaat met het bedrijf en de bezittingen te scheiden zodra het slecht gaat. En hoewel dat ideaal is voor de aansprakelijkheid bij het bedrijf, zitten hier uiteraard ook nadelen aan. Kies je voor een samenlevingsovereenkomst overleg dan vooraf met de notaris wat en hoe je bepaalde zaken wil opnemen. Je kan dan direct ook bespreken wat er belangrijk is indien het samenlevingscontract ontbinden ooit nodig mocht zijn.

“Eerlijk” zullen we alles delen…

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen is alles van samen. Begin je een bedrijf betekent dit dus dat ook het vermogen van de partner aangesproken kan worden als het slechter gaat. Je loopt daardoor niet alleen het risico om de de onderneming kwijt te raken, maar ook nog eens het privévermogens van allebei. Kies je (vooraf of achteraf) voor huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, dan kun je hierin vastleggen dat de ander niet privé aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Koop je later bijvoorbeeld een huis op de naam van de ander, dan blijft die bezitting veilig.

1 januari 2018

Vroeger trouwde je standaard in gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 is dit veranderd en trouw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor geldt dat je een onderneming niet meer automatisch onder de gemeenschap van goederen valt. Met andere woorden, ben je na die datum getrouwd kan de partner niet aansprakelijk worden gesteld voor schulden van het bedrijf. Ben je voor die tijd getrouwd of een geregistreerd partnerschap afgesloten, dan kun later gewoon toch nog kiezen om door een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te laten stellen.