Gepubliceerd op 17 december 2018

Draagt elektrisch rijden nou echt bij aan een beter klimaat?

Klimaatverandering – een onderwerp dat deze periode niet weg te denken is uit het nieuws. Van berichten over het verdwijnen van de oudste ijslaag op de Noordpool tot klimaatakkoorden en bijeenkomsten van de klimaattop in het buitenland. Daarnaast vindt deze week tevens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Katowice plaats. Deze belangrijke conferentie verwacht maar liefst 20.000 deelnemers uit 190 landen. Onder de deelnemers bevinden zich wetenschappers, politici, vertegenwoordigers van NGO (non govermental organisations) en bedrijfsleiders die samenkomen om over klimaatverandering te spreken. Ook Nederland heeft de ambitie om bij te dragen aan de Europese doelstellingen om de uitstoot van CO2 in 2050 door transport te verminderen met 60 procent ten opzichte van 1990. Om deze doelstellingen te kunnen behalen, moeten er wel wijzigingen plaatsvinden binnen de wereld van transport. Hier speelt de opkomst van elektrische voertuigen een belangrijke rol in.

De duurzaamheid van elektrische auto’s
In de berichtgeving worden vaak verschillende standpunten ingenomen: voorstanders stellen dat elektrische auto’s vele malen schoner zijn en tegenstanders stellen dat de batterij van de elektrische auto vervuilend is.

ANWB zorgt in hun artikel “Hoe groen is elektrisch rijden?” voor opheldering omtrent bovenstaande onderwerpen. ANWB legt aan de hand van onderzoek van het TNO uit wat het daadwerkelijke verschil tussen elektrische en benzine auto’s is en wat het verschil is in duurzaamheid. Het grootste verschil tussen elektrische voertuigen en benzine voertuigen is de productie van CO2, omdat volledig elektrische voertuigen geen CO2 produceren tijdens het rijden. Dit betekent echter niet dat elektrische voertuigen helemaal geen CO2 uitstoten. Bij de productie van batterij en bij de stroomwinning komt namelijk wel CO2 vrij. Het verschil zit hier echter in de potentie van de elektrische auto. Indien een elektrische auto op groene energie rijdt, verkregen vanuit wind- of zonenergie, is de productie van CO2, omdat volledig elektrische voertuigen geen CO2 produceren tijdens het rijden. Dit betekent echter niet dat elektrische voertuigen helemaal geen CO2 uitstoten. Bij de productie van batterij en bij de stroomwinning komt namelijk wel CO2 vrij. Het verschil zit hier echter in de potentie van de elektrische auto. Indien een elektrische auto op groene energie rijdt, verkregen vanuit wind- of zonenergie, is de CO2 uitstoot met 85% lager dan bij een brandstofauto. Een brandstofauto zal echter nooit géén schadelijke stoffen uitstoten. Ook veroorzaken brandstofauto’s geluidsoverlast in steden terwijl dit bij elektrische auto’s niet het geval is. Dankzij nieuwe technologieën zijn ook elektrische auto’s, inclusief de batterij, vrijwel volledig afbreekbaar en/of herbruikbaar.

De Nederlandse consument versus elektrisch rijden
Bovenstaande voordelen van elektrisch rijden schijnen Nederlandse automobilisten zich ook te beseffen. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat elektrisch rijden onder Nederlandse automobilisten een steeds groter draagvlak krijgt. Enerzijds wordt elektrisch rijden steeds toegankelijker doordat grote autofabrikanten zoals Honda, Volkswagen en Kia ook elektrische auto’s op de markt brengen. Een andere verklaring zou tevens de opkomst van Private Lease en zakelijk leasen kunnen zijn. Hierdoor wordt elektrisch rijden tenslotte ook voor de leasende bestuurder steeds toegankelijker.

Uitbreiding van beleidsmaatregelen
Het Planbureau voor de Leefomgeving vermeldt in hun artikel ‘Stimuleren van elektrisch rijden’ dat de Nederlandse automobilist van mening is dat enerzijds de laadtijd korter moet worden, anderzijds de actieradius moet toenemen én er meer snel-laders dienen te komen langs de snelwegen. Daarnaast spelen voor de zakelijke rijders gratis parkeren, gratis toegang tot toltunnels en veerdiensten een belangrijke rol. Oftewel, er hangt wel een prijskaartje aan de acceptatie van en overgang op elektrisch rijden.

Kortom, wat betreft de uitstoot van CO2 kan gesteld worden dat elektrische auto’s hier zeker een verschil in maken. Het verminderen van de uitstoot van CO2 draagt op haar beurt weer bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050. Volledige acceptatie onder Nederlandse automobilisten laat nog wel even op zich wachten maar door het bredere aanbod op de markt en de mogelijkheden om te leasen wordt het rijden van elektrische auto’s voor elke bestuurder steeds gebruikelijker. Ben jij al klaar voor de overstap?