Gepubliceerd op 27 oktober 2016

‘Digitaliseren? Benut de kennis van uw eigen medewerkers!’

Wat betekent de digitalisering voor de maakindustrie en vergroot ICT de concurrentiekracht van mijn bedrijf? Over deze en andere vragen gaan elf Overijsselse en Gelderse ondernemers met elkaar in gesprek. En vooral: wat kunnen we doen om verbetering in deze situatie aan te brengen?

“Maak gebruik van de kennis van uw eigen medewerkers”, is het advies van Iwijn Hendriksen, CEO van Xando BV, een Apple Premium Reseller met winkels in Enschede, Zwolle en Nijmegen en een webshop die daar naadloos op aansluit. Vanuit het hoofdkantoor in Zwolle bedient deze gespecialiseerde Apple IT-consultant ook de zakelijke markt en de onderwijssector met een scala aan zakelijke en mobiele oplossingen.

Noodzakelijk kwaad

Hendriksen constateert dat het mkb wel steeds meer kijkt naar mogelijkheden om bedrijfsprocessen te automatiseren, maar dat dit in een veel te traag tempo gebeurt. “Uit onderzoek is gebleken dat slechts 30% van de mkb-bedrijven digitalisering heel serieus neemt”, weet hij. “Vooral corporate ondernemingen en handelsbedrijven zijn goed geautomatiseerd. Maar zo’n 48% van het mkb kijkt er niet naar om of ziet digitalisering als een noodzakelijk kwaad. Dat zijn vooral traditionele mkb-bedrijven.”

Interne gerichtheid

Volgens Hendriksen heeft die terughoudendheid vooral te maken met een sterke interne gerichtheid. “Veel ondernemers zeggen dat ze het te druk hebben met hun corebusiness”, licht hij toe. “’Het gaat zo toch goed, we draaien winst’, is vaak hun reactie. Dat is kortzichtig. Automatiseren kan juist grote voordelen opleveren. Het is een misverstand dat digitaliseren duur is, want dat is absoluut niet zo. Als je niet meegaat, bestaat het gevaar van stilstand of achteruitgang. Dan red je het niet, omdat je niet op tijd klaar bent voor de toekomst.”

Digitaal denken

De CEO van Xando wijst er fijntjes op dat consumenten steeds meer digitaliseren en dat dit dus ook geldt voor de medewerkers van mkb-bedrijven. “Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone en een tablet en is er helemaal aan gewend om daar mee om te gaan. Hier zou het mkb veel beter op moeten inspelen. Als jonge medewerkers bij een bedrijf instromen, zijn ze opgegroeid met digitale communicatiemiddelen. Ze vinden het leuk om daar mee te werken. Ze denken als het ware digitaal. Profiteer daarvan. Als ze bij een werkgever ineens op een heel andere manier met processen aan de gang moeten, is dat een werkwijze die ze helemaal niet kennen en beheersen.”

Kennis integreren

“In mijn visie moet de kennis die een werknemer heeft opgebouwd vanuit z’n consumentengedachte juist geïntegreerd worden in het bedrijf”, gaat Hendriksen verder. “Wat privé kan, kan ook zakelijk. Kijk goed wat jouw medewerkers doen met hun automatiseringsmiddelen en hoe je die zou kunnen gebruiken in het dagelijkse reilen en zeilen van je bedrijf. Maak dus optimaal gebruik van de kennis van je eigen medewerkers als je wilt automatiseren.”

Vergaderapp

Hendriksen wijst erop dat digitalisering tal van voordelen kan bieden, zoals sneller kunnen werken en het aanzienlijk verlagen van kosten. “Neem bijvoorbeeld gemeenten”, illustreert hij. “Voor vergaderingen van gemeenteraden worden de stukken veelal uitgeprint en naar de raadsleden gestuurd. Vervolgens worden de kanttekeningen van de raadsleden uitgewerkt en gebundeld en er worden notulen gemaakt. Wij hebben aan inmiddels zestien gemeenten een speciale vergaderapp geleverd waarin aantekeningen direct kunnen worden opgeslagen, zodat iedereen ze ook onmiddellijk kan zien. We hebben onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat gemeenten met deze app gemiddeld 80.000 euro aan papier per kwartaal kunnen besparen. Die mogelijkheden zijn er natuurlijk ook voor het bedrijfsleven.”

Blijvend informeren

Om aarzelende mkb-bedrijven over de streep te trekken noemt Hendriksen het erg belangrijk dat het mkb blijvend wordt geïnformeerd over de mogelijkheden en voordelen van digitalisering. “Op lange termijn zal dat succes hebben”, verwacht hij. “Wij merken nu al dat bedrijven die eerst erg terughoudend waren toch de eerste stappen zetten, al gaat het nog wel heel langzaam. Wij zien in de retail waar consumenten in geïnteresseerd zijn. Die informatie kunnen we goed gebruiken bij de advisering van het bedrijfsleven.”

Persoonlijk contact

Ondanks de digitale revolutie gelooft Hendriksen niet in volledige digitalisering. “Er moet altijd plaats blijven voor het menselijk aspect”, zo motiveert hij. “Fysieke winkels waarin de beleving centraal staat, blijven daarom heel belangrijk. Dat zijn voor veel bedrijven toch het visitekaartje. Je kunt dan enerzijds horen wat de behoeftes zijn en aan de andere kant ontwikkelingen en mogelijkheden toelichten. Dat persoonlijk contact moet er altijd blijven …”

Tekst: Harry Knevelbaard / Fotografie: Gerrit Boer