Gepubliceerd op 20 november 2020

De waarheid achter CO2-compensatie

In deze blog worden drie verschillende onderwerpen behandeld: Duurzaamheid, Greenwashing en CO2-compensatie. Een sneak peak van de blogs:

Wat is duurzaamheid?

De definitie van duurzaamheid is niet geheel een eenduidige. De definitie die voor mij het meest alomvattend was, is de definitie van het CBS: “duurzame ontwikkelingen die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen”.

Wat is greenwashing?

Greenwashing (letterlijke vertaling ‘groenwassen’) is een verzamelingen aan trucjes waardoor bedrijven iets ‘goeds’ voor het milieu gebruiken als marketingtruc. Het zijn dus bedrijven die zich in de kern duurzamer voordoen dan ze werkelijk zijn.

Wat is CO2-compensatie?

In essentie is CO2-compensatie niets anders dan het zorgen dat er in ruil voor jouw CO2-uitstoot ergens anders minder CO2 wordt uitgestoten (of het uit de lucht wordt gehaald).

In de rest van de blog worden vragen beantwoord over het belang van duurzaamheid, eventuele gevaren van CO2-compensatie en het herkennen van greenwashing.

corekees.com