Gepubliceerd op 15 augustus 2018

De 5 aandachtspunten voor het MKB en het grootbedrijf

Je hoeft de kranten er maar op na te slaan. Of het nieuws aan te zetten. Of een actualiteitenprogramma. Het begrip ‘energietransitie’ lijkt Nederland te veroveren. Sterker nog: energietransitie maakt onderdeel uit van een aantal belangrijke beleidskeuzes die in Den Haag en ook binnen internationale kaders zijn gemaakt. De oorsprong? Het Klimaatakkoord van Parijs. Maar ja… wat verstaan we eigenlijk onder energietransitie.

We zijn in gesprek met Ruud Snelderwaard, directeur productielocaties van Diemen en de Hemweg (Amsterdam) bij Nuon. Het doel van ‘energietransitie’ is om de samenleving van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld wind- en zonne-energie te laten overstappen. Nederland is nu in een overgangsperiode aanbeland. Logisch. Zo een dergelijke grote keuze kan niet van het een op het andere moment worden geëffectueerd. Er moet nogal wat gebeuren. Zo zal in deze overgangsperiode het aandeel conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales, steeds verder worden verkleind. Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan een mindset én modus om zo veel mogelijk energie te besparen, in combinatie met de bouw van duurzame energie bronnen. Uiteindelijk is er de uitgesproken ambitie om tot een volledig duurzame energievoorziening te komen.

Ter verduidelijking: energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opslag duurzame energie, waterstof , opvang en afvang van CO² en elektrisch vervoer.

Alternatieve brandstoffen 

Er zijn nogal wat argumenten te benoemen waarom we in Nederland intensief op zoek zijn naar allerlei alternatieven. Ten eerste zijn fossiele brandstoffen door de CO²-uitstoot bij verbranding zeer schadelijk voor het milieu. Ten tweede – en dat zal niet onbekend zijn – raken deze fossiele brandstoffen uitgeput. Bovenal zijn we voor de import van deze fossiele brandstoffen afhankelijk van landen waar we potentiële en actuele geopolitieke conflicten mee hebben.

Nederland heeft een actief transitiebeleid. Zo moeten we in het jaar 2024 één van de meest duurzame landen van Europa zijn. Het kabinet heeft een beleidsplan ontwikkeld dat de focus heeft om op middellange termijn resultaten te halen. Het blijft echter lastige materie; maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel (we weten nog niet de antwoorden op vragen die nog niet gesteld zijn) en laten we vooral de technologische innovaties niet vergeten. Ook die lijken sneller dan ooit te gaan. Energietransitie is dus vooral ook een kwestie van doen, ontdekken en bijsturen.

In februari van dit jaar besloot het kabinet Rutte III om de winning van aardgas in noord-oost Groningen af te bouwen en rond 2030 te staken. Daarnaast werd in mei van dit jaar besloten dat de twee oudste kolengestookte elektriciteitscentrales in Nederland, te weten de Amercentrale én de Hemwegcentrale, uiterlijk in het jaar 2024 moeten zijn overgeschakeld op een duurzame brandstof, zoals bijvoorbeeld houtsnippers. De relatief nieuw gebouwde kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven bij Delfzijl ontkomen ook niet aan dit beleid; zij zullen per 2029 de eigen energietransitie op orde moeten hebben.

Met Ruud Snelderwaard praten we over de aandachtspunten ten aanzien van energietransitie voor het MKB. Hij benoemt er vijf.

1. ‘Het gaat echt gebeuren!’

“Je ziet veel discussies in Nederland en voor veel ondernemers in het MKB is het nog een soort van ver-van-mijn-bed-show. Maar niets is minder waar. Het gaat écht gebeuren. Ik zie dat we nog wel kunnen werken aan een stukje bewustzijn. Tegen iedere ondernemer die ik tegenkom, zeg ik: Ja, het gaat echt gebeuren. Of je nu wilt, of niet.”

2.‘Denk mee over wat mogelijk is voor jezelf!’

“Ik roep elke ondernemer en elk bedrijf op om goed na te denken over de vraag hoe hij nu zijn eigen energievoorziening heeft geregeld. De vraag is: kun je zuiniger werken? Want, wat een bedrijf niet nodig heeft, hoeven wij ook niet te produceren. Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld op de platte daken zonnepanelen te installeren? Wat te denken van het gebruik van rest- of afvalwarmte, de installatie van warmtepompen of het aanbrengen van zuinige verlichting?”

3. ‘Houdt het land leefbaar!’

“Ik wil het hebben over de Sense Of Urgency. Denk na over toekomstige generaties. Heb invloed op hun welzijn en welbevinden. Grondstoffen raken op.”

4. ‘Zie energietransitie als een kans!’

“Verduurzaming van de samenleving is al lang geen dure linkse hobby meer. Heel breed wordt de noodzaak gezien. Elke ondernemer – échte ondernemers dus – zullen ook commerciële kansen ontwikkelen rondom dit thema. Is niets mis mee. Uiteindelijk gaat het iedereen dus wat opleveren.”

5. ‘Ga met ons de dialoog aan!’

“Tja… wij willen in gesprek met het bedrijfsleven. We hebben veel duurzame producten waarmee we ondernemers kunnen helpen hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheid te nemen. Wij zijn altijd op zoek naar allianties. We werken graag samen met het MKB en met het grootbedrijf. Energietransitie is van ons allemaal.” «

NUON
Petroleumhavenweg 1
1041 AB Amsterdam
Telefoon 020 – 587 82 00
E-mail ruud.snelderwaard@nuon.com
www.nuon.com