Gepubliceerd op 6 april 2018

Contractuele boetes en contractsvrijheid?

 

Recentelijk heeft de Hoge Raad een boete die verschuldigd was op basis van een contract tussen twee professionele partijen vergaand gematigd. [i] Op basis van de tussen partijen gesloten zakelijke samenwerkingsovereenkomst was een boete verbeurd van maar liefst €1.230.000. De boete werd gematigd tot €21.150.

Een zeer wezenlijk verschil dus! En de contractsvrijheid dan? Waarom zouden we nog afspraken maken en vastleggen in een overeenkomst, als een Rechter daar vervolgens gewoon overheen stapt?

De afspraken die partijen maken en de hoogte van de in een bepaling opgenomen boete, vallen in beginsel onder de contractsvrijheid van partijen. Een Rechter zal echter altijd de redelijkheid en billijkheid meenemen in zijn beslissing. Ten aanzien van boetebedragen is in de wet opgenomen dat de Rechter deze kan matigen indien “de billijkheid dit klaarblijkelijk eist”.

Verder blijkt uit (eerdere) uitspraken van de Hoge Raad dat een Rechter pas van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik mag maken als de toepassing van het boetebeding tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Relevante zaken daarbij zijn onder andere de werkelijke schade in combinatie met de hoogte van de verbeurde boete.

Contractsvrijheid is een belangrijk recht en dat blijft altijd het uitgangspunt. Afspraken vastleggen is dus ook altijd verstandig. Maar reken u bij boeteclausules niet direct rijk!

[i] Althans, de Hoge Raad liet de beslissing van het Gerechtshof in stand. HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:207.

www.oovb.nl