Gepubliceerd op 25 oktober 2016

Campagne van UWV en MKB ‘Nodig altijd een 50-plusser uit’

Over een paar jaar is meer dan vijftig procent van de beroepsbevolking 50-plus. Juist die groep kent een grote werkloosheid. In samenwerking met het MKB en de uitzendbranche is UWV een campagne gestart, om werkgevers uit te dagen om bij elke vacature minimaal één 50-plusser uit te nodigen.

Jeroen Abbing is manager Werkzoekendendienstverlening bij UWV in Gouda. “Nodig als werkgever bij een vacature ook altijd een 50-plusser uit”, is de slogan die ook bij hem voor op de lippen ligt. “Het feit dat die groep binnen de beroepsbevolking steeds groter wordt, dwingt ons tot actie. We hebben deze groep al drie jaar als speerpunt. Na de ontslaggolf in de detailhandel zoals bij V&D zijn er teveel 50-plussers werkloos. Terwijl die juist veel kwaliteiten en ervaring hebben.”

Met een scholingsvoucher biedt UWV werkzoekenden een cursus of training aan, die aansluit bij de ‘kansberoepen’. Abbing: “Die scholing wordt door ons vergoed tot 2500 euro. Ze kunnen tijdens dit soort trainingen de vaardigheden leren die voor bepaald werk noodzakelijk is. Dat is ook interessant voor werkgevers. We mikken op beroepen waar veel personeel voor nodig is. Zoals de ICT-branche. Dat is een lastige sector voor de 50-plussers, omdat de techniek continu aan verandering onderhevig is. Je komt niet zo snel weer aan de slag bij de grotere ICT-bedrijven, als je wat ouder bent en er een jaar uit bent geweest. Maar omscholen voor een baan bij een MKB-bedrijf bijvoorbeeld als systeembeheerder kan dan juist weer wel.”

Anders denken
Met de campagne ‘Open voor 50-plus’ op internet en via social media daagt UWV werkgevers uit om anders te denken over leeftijd en werk. Abbing: “Dat levert nieuwe kansen en gesprekken op voor werkzoekenden, met soms een proefplaatsingen als resultaat. Daarin kan de oudere werknemer z’n enthousiasme en vooral zijn vakbekwaamheid laten zien. Hij bewijst daarmee dat hij het werk aan kan en de werkgever krijgt de kans om de medewerker twee maanden uit te proberen, met behoud van uitkering voor de werknemer.”

Open voor 50-plus’ betekent eerst en vooral een verbinding tussen werkgevers, werkzoekenden en het MKB. “Bedrijven uitdagen om minimaal één werkzoekende uit te nodigen voor een gesprek is de kern. En die werkzoekende en werkgever helpen met opleidingen en subsidiemogelijkheden. Dat is wat we doen. De arbeidsmarkt verbetert. Maar veel bedrijven laten nog steeds mensen met heel veel kwaliteit liggen. Door vooroordelen dat ze te duur zouden zijn en niet mee gaan met hun tijd.”

Aanwijsbaar beter
Abbing weet ook dat een 50-plusser er misschien wel iets langer over doet als het gaat om nieuwe kennis tot zich nemen. “Maar hun ervaring brengt met zich mee dat ze kwalitatief vaak toch aanwijsbaar beter zijn dan die veel jongere werknemer. Duurder zijn ze ook niet, want een salaris is altijd onderhandelbaar. Ze willen graag weer aan de slag en hebben bijna altijd minder werkgeverslasten dan iemand van 30 of 40. Het beeld dat ze een hoger ziekteverzuim hebben, klopt ook niet. De cijfers wijzen dat uit. Vijftigers en zestigers die wij hier zien, zijn enthousiaster, flexibeler qua reistijd, minder vaak ziek en loyaal. Dat is voor werkgevers erg interessant. Daarom dagen we werkgevers dus nu uit om ook echt eens een 50-plusser uit te nodigen als er een vacature is. De ‘juiste man of vrouw voor de baan’ kan namelijk heel goed die 50+ zijn.’’

Kans eerder pakken
UWV is volop in gesprek met de groep werkzoekenden 50+. Jeroen Abbing: “We stimuleren ze om op zoek te gaan naar de werkgevers waar ze graag zouden willen werken. En ze te bellen zonder dat er een vacature is. Je moet het vóór zijn. Niet wachten tot die vacature er is. Je kans eerder pakken.”

Daarnaast is UWV ook druk doende met het trainen van grotere groepen werkzoekenden. “We doen tien workshops in drie maanden tijd met een werkzoekende. We spreken met iedereen, oefenen gesprekken en leren de werkzoekenden hoe ze hun eigen sociale netwerk daarbij kunnen gebruiken. Daarbij haakt ook ons WerkgeversServicepunt aan; een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en SW-bedrijven. Dit orgaan geeft advies en praktische ondersteuning bij invulling van vacatures, door personeel met de juiste competenties. Ons bestand werkzoekenden is door de opbouw in leeftijd, opleiding en werkervaring heel divers. Door omstandigheden hebben ze een uitkering, bijvoorbeeld omdat ze al dan niet recent hun baan zijn kwijtgeraakt. Eén ding hebben onze werkzoekenden allemaal gemeen: ze willen graag aan de slag en zijn direct beschikbaar. Onze dienstverlening stopt niet na het matchen van de kandidaat: de juiste begeleiding van de werknemer op de werkvloer kan het verschil maken.”
www.werk.nl/werkgeversservicepunt.

Tekst: Luuk Braun // Fotografie: Ruud Voest