Gepubliceerd op 21 maart 2018

Breekt duurzame energie definitief door?

De prijs voor het opwekken van energie uit duurzame bronnen gaat sneller omlaag dan gedacht.  Stroom opgewekt uit zonnepanelen daalde in 7 jaar al met 31 cent per kWh en ook in de geothermie kunnen nog flinke kostendalingen komen. Energie uit groene energiebronnen zal volgens experts dan ook snel goedkoper zijn dan energie uit fossiele bronnen. 

Uit onderzoek van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) blijkt dat groene energie snel commercieel aantrekkelijk zal gaan worden, wat voor zonne-energie nu zelfs al het geval is. Het loont daarom zeker de moeite energie te vergelijken. In onder andere Australië, de Verenigde Staten, Spanje, Italië en Duitsland is zonne-energie al net zo goedkoop als kolen. In 2040 zal de prijs van zonne-energie met 66 procent gedaald zijn. BNEF blikt elk jaar vooruit op de wereldwijde energiesector.

Ook windenergie goedkoper
Windparken in zee zijn op dit moment nog de duurste manier om energie op te wekken, maar de kosten daarvan zullen in 2040 ook met 71 procent zijn gedaald. Dit komt door concurrentie, schaalvoordelen en ervaring. Dit betekent dat wind- en zonne-energie in 2040 bijna de helft beslaan van alle wereldwijde energieopslag. Op dit moment is dat slechts 12 procent. In 2040 zullen we ook 34 van de opgewekte energie uit duurzame bronnen halen, nu is dat nog maar 5 procent. Dit betekent dat de kolen op hun retour zijn. Er wordt geschat dat 369 gigawatt aan kolenprojecten gaat worden afgeblazen. Dat is net zoveel als Brazilië en Duitsland samen opwekken.

In Nederland zijn de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd voor de aanleg van windmolenparken op de Noordzee en in Duitsland worden windmolenparken gebouwd zonder subsidie. De prijs van elektriciteit opgewekt uit zonnepanelen gaat ook fors omlaag en investeringen in projecten met zonne-energie in Nederland nemen flink toe.

Biomassa een oplossing?
Het toepassen van stoom en hogedruk is bijvoorbeeld een goede  methode is om waardevolle componenten uit biomassa te halen. Op dit moment wordt er met het EU BESTF2-project huishoudelijk afval omgezet naar een geschikte grondstof voor butanol en waterstof. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het begin is er.

Organisch afval bestaat uit planten, voedselafval en papier. Je kunt er butanol en waterstof uithalen en dit zou één van de meest duurzaamste manieren zijn om hernieuwbare energie op te wekken. In Wageningen wordt momenteel de complete fermentatie gerealiseerd. Dit project moet bijdragen aan de Europese doelstelling die stelt dat alle brandstof in 2020 10% biobased moet zijn.

Volgens de NEV wordt de betekenis van biomassa onderschat. In 2016 was meer dan 60% van de hernieuwbare energie afkomstig uit biomassa. Veel huishoudens leveren via het verbruik van houtsnippers in palletkachels en houtkachels een veel grotere bijdrage aan het verbruik van hernieuwbare energie dan via het winnen van zonne-energie door zonnepanelen en zonneboilers. Dat is een belangrijk aandeel in de winning van hernieuwbare energie, maar er is ook een keerzijde. Houtkachels vervuilen namelijk met fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen. Hoeveel stoffen er vrij komen, hangt af van hoe er men stookt. Palletkachels zijn een stuk beter voor het milieu.

Het Nederlandse bedrijfsleven probeert de Europese doelstelling te halen.  Energiebedrijven willen de huidige centrales voor 2030 ombouwen zodat ze 100% biomassa stoken. De CO2 wordt afgevangen en zo zouden we op korte termijn vier keer meer broeikasgassen kunnen besparen dan wanneer de centrales sluiten. Volgens CE Delft blijkt echter dat het vergroenen van een kolencentrale tussen de 2,3 en 2,8 miljard euro moet gaan kosten. Het sluiten van alle kolencentrales in Nederland zou daarentegen 4,7 miljard kunnen opleveren. Zij stellen dan ook dat er beter geïnvesteerd kan worden in duurzame energie methodes of andere duurzame soorten verbranding van biomassa.

Duurzame energie sleutel tot succes
Wanneer er meer windmolens bijkomen en consumenten zonnepanelen blijven aanschaffen, zal de prijs van stroom gaan dalen. Dat komt omdat wanneer er meer windcapaciteit beschikbaar is, het de dure conventionele manieren om energie op te wekken verdrijft, zoals kernenergie en kolencentrales. Stroom kan niet worden opgeslagen, dus als windmolens en zonnepanelen zoveel stroom opwekken dat er stroom overblijft, zullen andere centrales (kern- en kolen) worden uitgezet. De toename van windmolens leidt tot een afname van duurdere energiebronnen en daardoor zal de prijs op ten duur gaan dalen.

Bron: https://www.unitedconsumers.com/energie/