Gepubliceerd op 13 december 2018

Beste techniek-professional, word deeltijddocent!

Er is reeds veel gezegd en geschreven over het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs. Maar ik kan u zeggen: ook techniekdocenten in het hoger onderwijs zijn moeilijk te vinden. Logisch ook, want het werkveld kampt met een chronisch tekort aan elektrotechnisch ingenieurs, werktuigbouwkundigen, automotive engineers, programmeurs en bio-informatici. Dat wij – mede door groeiende studentaantallen – steeds meer vakdocenten nodig hebben en dat het steeds lastiger is om deze te vinden, moge geen verrassing zijn. U en ik hebben dus een gezamenlijke uitdaging.

Het bedrijfsleven klopt veelvuldig aan onze deur. De vraag om meer hoogopgeleide technici is groot. Het Gelderse beroepsonderwijs (ROC’s en de HAN) heeft de krachten gebundeld met technische bedrijven uit de regio. Hetgeen ons bindt is het Techniekpact ‘Smart en Sustainable’. Doel van het pact is gezamenlijke ambities te realiseren: dat meer mensen kiezen voor techniek, en dat leren en innoveren in de techniek een boost krijgen.

Vanuit het Techniekpact willen we het docententekort aanpakken. Onder andere bij de HAN is een project ‘hybride docent’ gestart. Een hybride docent kiest er voor deels als docent te werken en daarnaast ook werkzaam te zijn in een andere baan in loondienst of als zelfstandig ondernemer. De voordelen van een hybride docent voor het bedrijf? Dat het deelnemende bedrijf dicht op studenten (potentiële werknemers) komt te zitten, dat medewerkers binnen het bedrijf de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen op een bepaald vlak, dat de samenwerking tot nieuwe impulsen leidt, een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van het onderwijs, etc. Voor de hybride docent geldt dat hij/zij profiteert van baanverrijking, kennis en ervaring kan overdragen en uitwisselen, eenvoudiger kan netwerken en onderdeel wordt van interessante (publiek-private) samenwerkingsverbanden.

Er zijn veel samenwerkingsvormen mogelijk. Denk aan het geven van gastlessen en het begeleiden van stagiaires en afstudeerders. Maar wij willen verder gaan.

Maatwerk bieden en bij voorkeur een meerjarige samenwerking afspreken. Contractueel en inzet-technisch is het detacheren vanuit het bedrijf de meest eenvoudige constructie. De uitlenende partij neemt alle lasten voor zijn rekening (sociale lasten, pensioenpremies etc.) en de HAN betaalt vervolgens een bepaalde vergoeding aan het bedrijf voor de geleverde diensten.

Hoe het ook zij, de tijd is voorbij dat het onderwijs en het bedrijfsleven hun eigen wedstrijd speelden. Laten we de handen ineenslaan! Dus, bent u professional in het bedrijfsleven met een technische achtergrond en wilt u hybride docent worden? Of vertegenwoordigt u een bedrijf en wilt u de mogelijkheden verder verkennen? Neem dan contact op met onze projectleider, Dickjan Schaap (DickJan.Schaap@han.nl).