Gepubliceerd op 21 juni 2019

‘Bedrijventerreinen Arnhem voorbeeld voor de rest van de provincie’

Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn schoon, veilig, duurzaam en leefbaar. Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen. Vergroening was een grote wens. Niet alleen om de aantrekkelijkheid te verhogen. Het is een noodzakelijk kwaad in verband met hittestress. Daarnaast zijn het verhogen van de veiligheid met camerabewaking en de aanwezigheid van AED’s een speerpunt.

Voorzitter StAB en eigenaar BEA Vastgoed: “Toen we een hittestresskaart onder ogen kregen van Arnhem schrokken we enorm. De gebieden rondom diverse bedrijventerreinen zijn alarmerend rood. Het was de aanleiding om serieus te kijken naar de vergroening van de bedrijventerreinen. Door de klimaats- verandering loopt de temperatuur op. Onze bedrijventerreinen zijn betonnen woestijnen. Daarnaast kan het overtollige water niet weg bij hoosbuien. Vergroening is de oplossing. Enerzijds hebben ondernemers eigen verantwoordelijkheid. Anderzijds hebben we de gemeente en provincie benaderd voor subsidiemogelijkheden. Zo’n traject kost tijd en inspanning. Anqelique van Wissen, ondernemer (Kroon Aannemersbedrijf) op en voorzitter van bedrijventerrein Het Broek is de kartrekker om het te realiseren.”

Uitstraling en leefbaarheid

“Als overheid wil je zo min mogelijk bemoeienis met bedrijven. Ondernemen moet je immers aan ondernemers zelf overlaten. Vanuit dat gedachtegoed zijn ooit de bedrijventerreinen ontstaan. De overheid faciliteert slechts. Het heeft er daarentegen wel voor gezorgd dat niemand zich bekommerde om uitstraling van en leefbaarheid op een bedrijventerrein”, vertelt Frank Gruizinga, accountmanager van de provincie Gelderland. “Met als gevolg betonnen vlaktes, parkeer- overlast en een onveilig gevoel. De laatste tien jaar is deze zienswijze veranderd. 30-40% van het bruto Gelderlands product wordt gerealiseerd op bedrijventerreinen. Ze zijn dus ontzettend belangrijk voor de economie. Toekomstbestendige bedrijventerreinen hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ze zijn duurzaam, energieneutraal en goed bereikbaar. Bovendien is het aangenaam om er te vertoeven. Met de vergroening van de bedrijventerreinen is Arnhem een voorbeeld voor de rest van de provincie. Wat ons betreft is dit het begin naar meer.”

Vergroening zestien entrees

Wethouder Economische Zaken Jan van Dellen: “Bedrijventerreinen zijn de motor van de economie. StAB speelt een belangrijke rol om projecten op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid te realiseren. Zij hebben al enorme stappen gezet. Kijk maar eens hoe de bedrijventerreinen er 25 jaar geleden bij lagen en nu. Als gemeente worden wij ondernemersgerichter. Toen Angelique aan onze deur klopte, had ze een punt. Toch hebben ondernemers ook eigen verantwoording. Niet alleen om hittestress aan te pakken, maar ook om te zorgen voor een keurig onderhouden pand en opgeruimd perceel. De bedrijventerreinen zijn de parels van de stad. De lopers naar de binnenstad. Dat moet er goed verzorgd uitzien. Het liefst groene lopers. Groen is doen. Niet oeverloos over praten, maar aanpakken. Ik vind het daarom supergaaf dat we samen met StAB en de provincie de vergroening van zestien entrees van de bedrijventerreinen binnen een jaar hebben gerealiseerd. Ondernemers die hun eigen perceel op het bedrijventerrein willen vergroenen, doen we een handreiking met subsidie. Niets kan je eigenlijk nog tegenhouden, toch?”

Eigen verantwoordelijkheid

Enthousiast vult Angelique van Wissen aan: “Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de vergroening van de zestien entrees te realiseren. Gebra Infra heeft een doordacht beplantingsplan gemaakt. Bij de keuze van de beplanting is rekening gehouden met weers- invloeden, uitstoot van CO₂, zwaar vrachtverkeer, pekel en hittestress. Verder heeft Gebra Infra gekeken naar biodiversiteit en een variatie aan kleur. Daarnaast heeft zij de aanleg verzorgd. Ook het onderhoud verzorgt Gebra Infra de komende drie jaar. Eind april heeft de wethouder de laatste planten in het groenperk aan De Overmaat gezet. Het was een feestelijke happening met BBQ. Een mijlpaal die we gezamenlijk uitbundig gevierd hebben. Nu kan alles gaan groeien en bloeien. De beurt is nu wel aan de ondernemers. Kleine groenperken helpen al. Dat kost geld. Vaak hebben andere zaken prioriteit, dat begrijp ik goed. Bedenk wel, je brengt het grootste gedeelte van de dag door op je werk. Waar kijk je liever naar? Naar een grijze stenenvlakte of een mooi groenperk? Als je een huis huurt, dan leg je toch ook een tuin aan? Ofschoon het de uitstraling van het bedrijventerrein ten goede komt, is het bittere noodzaak om hittestress tegen te gaan. We hebben de verantwoording voor elkaar. Niet alleen voor deze generatie maar ook die na ons. Het onderhoud van groen is te overzien. Via StAB kun je subsidie aanvragen. Ook helpen we je verder als je geen groene vingers hebt. We hebben maar één doel: groene bedrijventerreinen, dus we faciliteren op alle fronten.”

Veiligheid

Naast de vergroening staat veiligheid hoog op de prioriteitenlijst. Niels: “Wij willen ondernemers, medewerkers en bezoekers een veilig gevoel geven. De aanwezigheid van een AED verhoogt dat. Elke dag sterven er 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie met een defibrillator binnen zes minuten vergroot de kans op overleving aanzienlijk. We hebben inmiddels AED’s besteld voor alle bedrijventerreinen. Ondertussen zijn we bezig om bedrijven te charteren die een AED op hun terrein willen hangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, dus daarvoor hebben we even tijd nodig. Verder willen we het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verkrijgen. Dit waarborgt een veilige bedrijfsomgeving. Het KVO helpt om samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken te maken over overlast, criminaliteit en onderhoud. Veiligheidsproblemen gaan we in kaart brengen, we bedenken oplossingen en nemen maatregelen. Denk daarbij aan verlichting, preventietrainingen en camerabewaking. Al jaren discussiëren we met de gemeente over camerabeveiliging bij de entrees van de bedrijventerreinen. Op basis van beschikbare criminaliteits- en overlastcijfers acht de gemeente het nu niet nodig. Het KVO is een middel om een beter beeld te krijgen. Het is wel belangrijk dat ondernemers van elk incident aangifte te doen of melding maken bij de politie. Een melding op onze website kan overigens ook.

Toekomstbestendig

Tot slot. De samenwerking in het kader van de vergroening is bij alle partijen uitstekend bevallen. Dit opent deuren voor andere projecten. Zowel de provincie als gemeente staat open voor andere initiatieven die de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen vergroten. Wat ons betreft is dat nu veiligheid. We gaan daarom opnieuw in gesprek. Zijn er andere zaken die leven, laat het ons vooral weten. StAB is er voor ondernemers. We hebben nu gezien dat we met een gedegen plan en enthousiaste kartrekkers zaken voor elkaar kunnen boksen. Dat smaakt naar meer.”

Meer weten? Ideeën? Ga naar www.stab-arnhem.nl

Tekst: Xandra Derks // Fotografie: Jan Adelaar