Gepubliceerd op 13 oktober 2020

Bedrijven kunnen energietransitie versnellen in Connectr

Hoe kunt u met uw bedrijf bijdragen aan de energietransitie? Waar vindt u kennis op het gebied van CO2-reductie? Wat kunt u doen op het gebied van duurzame oplossingen en waar vindt u partners voor complexe problematiek? De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt samen met de gemeente Arnhem, de provincie Gelderland en het IPKW aan de oplossing: Connectr, Energy Innovation, op het Industriepark de Kleefse Waard.

Om de wereld leefbaar te houden moet er snel iets veranderen. De broeikasgassen zullen we moeten terugdringen en dus zullen we met zijn allen moeten omschakelen naar schone en duurzame energiebronnen en een circulaire economie. “De urgentie is groot en de problematiek vaak erg complex”, weet Christien Lokman. Zij is programmamanager van Sustainable Energy & Environment (SEE) met een multidisciplinair team van experts. “SEE richt zich op vier thema’s: schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening; circulaire economie; duurzaam gebouwde omgeving en schone mobiliteit.”

SEE met de S van samenwerken

Studenten, docenten en lectoren van de HAN staan te trappelen om innovaties op het gebied van energie- en milieutechnologie in de praktijk te gaan versnellen. Voor de duidelijkheid, niet alleen van de technische academies, maar ook van Financieel Economisch Management en van Mens & Maatschappij bijvoorbeeld. “Vanuit ons team zoeken we samenwerking met bedrijven en overheden op het gebied van de energietransitie. Wij kunnen helpen innovaties te versnellen”, legt Christien Lokman uit. “Het mes snijdt aan meerdere kanten. Bedrijven vinden een antwoord op actuele en complexe vraagstukken uit hun praktijk door gebruik te maken van onderzoeks- en afstudeerprojecten. Bovendien vinden ze bij ons hun toekomstige medewerkers en hebben ze invloed op het onderwijs. Buiten dat onze studenten werken aan boeiende projecten is het voor de HAN van belang het onderwijs up-to-date te houden.” Connectr geeft vorm aan deze hybride leer- en werkomgeving waarbij onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven ook fysiek in elkaars nabijheid zijn. “Connectr is de plaats waar innovaties op het gebied van nieuwe energie en energietransitie ontstaan en groeien.”

Samen versnellen in het Connectr

Connectr kent vier initiatiefnemers: de HAN, gemeente Arnhem, provincie Gelderland en het IPKW. Zij werken hard aan het realiseren van de plek waar een sterk netwerk groeit, diverse innovatieprojecten lopen en de faciliteiten gedeeld worden. Het is nu nog een lege hal, maar de seinen staan op groen. “We willen met elkaar impact maken”, vertelt Christien Lokman enthousiast. “Bijvoorbeeld op het gebied van energieopslag met behulp van waterstof of batterijen. Alle ideeën en innovaties kunnen we samen met allerlei bedrijven clusteren in Connectr. Dan ga je pas echt impact maken.” Het zijn niet alleen studenten van de HAN die samenwerken met bedrijven, ook van bijvoorbeeld de ROC’s en mogelijk van de TU Delft zullen studenten aansluiten. “Mocht door nieuwe innovaties nodig blijken dat studenten of medewerkers van een bedrijf bijgeschoold moeten worden, kunnen we op de ROC’s of de HAN een programma daarvoor ontwikkelen. Mogelijk ontstaan er allerlei nieuwe businessmodellen.”

Connectr als ontmoetingsplek

Grote Arnhemse bedrijven in de energiesector zoals Tennet en Alliander zijn zeer geïnteresseerd te participeren en de eerste mkb’ers hebben al een plek gereserveerd. “We gaan graag een langdurige samenwerking aan met bedrijven die mee willen werken aan innovaties op het gebied van de energietransitie”, roept Christien Lokman op. “Natuurlijk zijn producten en kennis van bedrijven beschermd. Maar we denken wel dat in ontmoeting met studenten en andere bedrijven vruchtbare samenwerkingen kunnen ontstaan. We zijn nadrukkelijk bezig een groot fonds op te zetten waar interessante en kansrijke innovaties aanspraak op kunnen maken.” Ontmoeten en samen onderzoeken, ontwikkelen en testen van innovaties om de energietransitie te versnellen staat centraal in Connectr.

HAN

Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem
www.han.nl
www.connectr-lab.nl