Gepubliceerd op 17 november 2016

Bank met brede blik

Ambitieuze ondernemers met grote plannen kijken voor de financiering daarvan tegenwoordig breed rond. Naast een bancaire lening focussen ze ook op alternatieve vormen van financiering. Is dat erg? Of beter gezegd: is het voor ondernemers nu veel moeilijker geworden om hun plannen te realiseren?

De klassieke rechttoe rechtaan financiering waarbij de bank tekent voor tachtig tot negentig procent van de benodigde financiering komt bijna niet meer voor. Toch is het niet moeilijker geworden voor ondernemers om de financiering voor hun plannen rond te krijgen, vinden de accountmanagers van Rabobank Kop van Noord-Holland. “Je moet wel creatiever zijn”, zegt René Beerepoot. Je weg weten te vinden in het wereldje van geldschieters. Geen nood: daar helpen ze je bij de bank graag bij. De mate waarin de accountmanagers van Rabobank Kop van Noord-Holland de laatste jaren hun creatieve hersenhelft aanspreken, is verveelvoudigd. In de afgelopen jaren hebben de mensen van Rabobank een groot netwerk opgebouwd met onder meer leasemaatschappijen en crowdfundingplatforms. En van dat netwerk profiteren ondernemers direct. “Er is veel meer mogelijk dan een traditionele bancaire lening voor je investeringsvraagstuk”, benadrukt René Beerepoot. De bank als financieel regisseur.

AMBITIES REALISEREN

René Beerepoot en Anton de Gruyter zijn accountmanagers Grootzakelijk bij Rabobank Kop van Noord-Holland. En warm pleitbezorgers van de meervoudig ingevulde financiering, waarbij de ondernemer meerdere kanalen aanspreekt om zijn financiering rond te krijgen. “Eigenlijk is het ook een vorm van risicospreiding”, zegt Anton de Gruyter. “Dat geldt voor de ondernemer, maar zeker ook voor de verschillende financiers. “Hóe wij een financieringsvraag van een ondernemer invullen mag dan veranderd zijn, het doel is gelijk gebleven. Het staat voor ons nog steeds voorop dat we de ondernemer willen helpen om zijn ambities te realiseren”, legt René Beerepoot uit. Dat daar meer creativiteit, realiteitszin en risicobeperking bij komen kijken, is helemaal van deze tijd. “Vaak wordt de bankencrisis genoemd als dé reden voor de omslag. Wij zien er juist een veel grotere maatschappelijke tendens achter. Een tendens waarbij lokale en regionale betrokkenheid een steeds grotere rol gaat spelen en waarbinnen ook een financiering met meervoudige grondslag uitstekend past.”

GROOT KEUZEPALET

Voor ondernemers betekent dat concreet dat ze voor de financiering van hun plannen niet alleen bij de bank aankloppen, maar ook bij de overheid, leasemaatschappijen, bij familie en vrienden of dat ze op zoek gaan naar investeerders via het steeds populairder wordende crowdfunding. Over al die verschillende routes adviseert de bank. “Elke financieringsvraag staat op zich. Soms is crowdfunding een goed idee, soms juist niet. Of bestaat er een specifieke optie, zoals de rentekorting bij de zogeheten groen-financiering van duurzame projecten. “Het keuzepalet is heel groot.”

CROWDFUNDING

Crowdfunding is van alle alternatieve financieringsvormen degene die het meest in het nieuws is. Met name voor startende bedrijven, voor de realisatie van innovatieve projecten of voor internationale groeiplannen is crowdfunding een hele interessante optie. “Crowdfunding betekent dat je je financiering realiseert met een grote groep investeerders. Zij bepalen zelf hoeveel ze investeren. Zeker voor start-ups of voor bedrijven die heel snel gegroeid zijn maar nog maar over weinig middelen beschikken, een serieuze en interessante optie om hun groeiambities vorm te geven”, vertelt René Beerepoot. Crowdfunding gaat via online platformen. Daar worden de onderneming en de plannen gepresenteerd, inclusief een gewogen risicoanalyse en het verwachte rendement. “Dat laatste is de trigger voor investeerders. De organisatie achter zo’n crowdfundingplatform stelt de risicoanalyse op. Wel belangrijk dus om als investeerder zeker te weten dat die analyse scherp is. Rabobank werkt samen met drie platformen die wij betrouwbaar vinden: Collin Crowdfund, One Planet Crowd en ZIB Crowdfunding. De manier waarop zij hun risicoweging doen is voor ons cruciaal.” (zie ook kader) Je kunt daar als particulier of bedrijf al investeren vanaf 1000 euro. “Dat maakt het dus interessant voor het grote publiek. Zeker nu de spaarrente zo ontzettend laag staat. Er is geen garantie op rendement, maar wie zijn investeringen spreidt, heeft een reële kans op winst.”

FINANCIEEL REGISSEUR

Met hun specifieke juridische en fiscale kennis op dat vlak zijn zij dan misschien niet meer de enige financier, maar nog wel een belangrijke en betrouwbare sparringpartner voor de ondernemer met ambities. “De grootte van de financieringsvraag, het plan dat erachter zit en de aard van het bedrijf spelen stuk voor stuk mee bij de keuze voor een of meerdere alternatieve financieringsbronnen”, licht Anton de Gruyter toe. Als financieel regisseur coördineert en organiseert hij de financieringsvragen van ondernemers. “Ik leid ze als het ware door het oerwoud aan regels en mogelijkheden, ik verbind partijen.”

WORKSHOPS

De Rabobank ziet het als een belangrijke taak om partijen met elkaar te verbinden. Niet alleen vanuit het oogpunt als financieel regisseur, maar ook om ondernemers zelf bewuster te maken van de kansen die dat biedt. Ook in 2017 organiseert de Rabobank daarom events als Meet & Grow en de Dag van het Nieuwe Financieren. “Al die verbindingen, al die contacten die daar tot stand komen zijn als het cement in een muur: zo stimuleren we nieuwe initiatieven, krijgt de economie een zetje. Dat geldt niet alleen voor starters, maar juist ook voor gevestigde ondernemers. Hoe meer onderlinge dwarsverbanden, hoe sterker de economie.” «

RABOBANK KOP VAN NOORD-HOLLAND / www.rabobank.nl/kvnh

Tekst: Isabelle Brus / Fotografie: Pierre Mettes