Gepubliceerd op 11 augustus 2018

ARBO.NU Biedt de expertise om verzuim te beperken

ARBO.NU is gespecialiseerd in het terugdringen van verzuim en verzuimkosten en dan vooral bij bedrijven met arbeidsmigranten. Eigenaar Yvon Brunt:  “In de 20 jaar ervaring in de uitzendbranche, en 10 jaar als casemanager ziekteverzuim , merkte ik vaak dat arbeidsmigranten bij arbeidsongeschiktheid in een sociaal isolement raken als zij niet snel bij een bedrijfsarts worden opgeroepen en worden begeleid naar re-integratie. Wij zijn hierin gespecialiseerd. Bedrijven en uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten, roepen de expertise van ARBO.NU in om verzuim effectief te beperken.”

Yvon Brunt: “Omdat de taal bij buitenlandse werknemers een barrière kan zijn in het begeleiden van verzuimprocessen hebben wij 3 dagen per week een bedrijfsarts aanwezig die wordt ondersteund door een onafhankelijke tolk. ARBO.NU heeft een hecht team dat zorgt voor de juiste begeleiding en re-integratie waardoor het sociale isolement wordt voorkomen en de werknemer zelf ook het gevoel heeft dat hij/zij begrepen wordt en hierdoor weer sneller kan deelnemen in het arbeidsproces.”

Ieders belang

Een goed ARBO beleid is volgens Yvon Brunt in ieders belang. “In de relatie tussen werkgever en werknemer spelen economische en maatschappelijke aspecten een rol. We zijn in staat de situatie gedegen te analyseren en te zorgen voor een goed  advies voor de opdrachtgever. De werkzaamheden van ARBO.NU richten zich op het voorkomen van verzuim, het oppakken van complexe dossiers en terugkeer of afvloeiing bij langdurige arbeidsongeschiktheid.”

Preventie is hoofdzaak

“Verzuimbeleid bevat een juiste analyse van het ziekteverzuim, een procedure voor ziek- en herstelmelding, een structurele toepassing van verzuimgesprekken met medewerkers en adviezen over verzuimpreventie. Preventief toezicht  op de werkplek en werkzaamheden zijn noodzakelijk om niet verrast te worden door uitval. Daarnaast maken ook medische controles, (sociale) begeleiding en  coaching deel uit van een succesvol beleid. Op deze wijze wordt een prettige en veilige  werkomgeving gecreëerd en beperkt een werkgever het verzuim aanzienlijk.”

Werkwijze op maat

Er kan bij ARBO.NU gekozen worden voor eenmalige opdrachten, een serie projectmatige opdrachten en met opzegbare abonnementen.   “Op basis van een eerste gesprek komen wij met een praktisch, op de situatie toegesneden, voorstel. Ons bevindingen worden uitgewerkt en besproken met de opdrachtgever. De volgende stap is de daadwerkelijke uitvoering van het begeleidingsproces. Na regelmatige terugkoppelingen komen we uiteindelijk met een eindreportage.”

Effectieve Re-integratie

Re-integratieprocessen zijn vaak complex en vereisen niet alleen veel kennis en ervaring, maar ook een contactpersoon die met respect het traject ingaat met de betrokken werknemer. “Een succesvolle re-integratie is vaak het resultaat is van een optimale samenwerking tussen onze medewerkers, de opdrachtgever en de betrokken werknemer. Het is hierdoor mogelijk veel geld te  besparen.“

Geen risico’s

Yvon Brunt wijst er op dat werkgevers financiële risico’s lopen door zaken rond preventie en verzuim niet goed te regelen. “Onze inzet kan veel ellende voorkomen. Zeker voor werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de ziektewet en of WGA. Als een medewerker twee jaar of meer onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest, kan een werkgever  via het UWV  ontslag aanvragen en komt de medewerker in aanmerking voor een uitkering. Als blijkt dat de werkgever te weinig actie heeft ondernomen om de medewerker te laten re-integreren, dan kan de werkgever verplicht worden het loon nog een jaar extra door te betalen en kan de medewerker in die periode niet ontslagen worden. Het is altijd lonend ARBO.NU bij de bedrijfsvoering te betrekken.”

Effectief beperken verzuimkosten

Op 1 januari 2018 startte Yvon Brunt met ARBO.NU. Door de ruime kennis en ervaring en met gespecialiseerde medewerkers speelt ARBO.NU op juiste wijze in op aanvragen en ontwikkelingen op het gebied van ziekteverzuim en Arbowetgeving. Het gecertificeerde bedrijfsartsenteam en hun tolken, staan ter beschikking van werkgevers en werknemers. “Onze diensten zijn gericht op het effectief beperken van verzuim en verzuimkosten.”

ARBO.NU
Prins Hendrikweg 10
3151 AE  Hoek van Holland
T: 0174 – 257 057
E: info@uwarbo.nu
www.uwarbo.nu