Gepubliceerd op 15 december 2017

‘Arbeidsrechtelijke risicobeheersing’

De praktijk is weerbarstig. Hoe vaak gebeurt het niet dat een werkgever bij een arbeidsrechtelijk geschil denkt gelijk te hebben, maar dat de strijd in werkelijkheid nèt even anders uitpakt?

“Dat gebeurt meestal op basis van horen zeggen of verouderde wetgeving”, opent mr. Leendert Izelaar zijn toelichting op het kantoor dat hij vertegenwoordigt. Dat is Florys Arbeidsrecht, onderdeel van Florys dat vanuit Hardinxveld-Giessendam actief is in (een ruime regio rondom) de Alblasserwaard. Florys helpt ondernemers als strategisch partner door het leveren van administratieve, financiële, arbeidsrechtelijke, fiscale, HR- en IT-oplossingen. Leendert en zijn collega mr. Douwe de Haan zijn de in het arbeidsrecht gespecialiseerde juristen die Florys Arbeidsrecht bemannen. Dat doen ze op een manier die duidelijk onderscheidend is ten opzichte van bijvoorbeeld een regulier advocatenkantoor. “Onze advisering ligt vooral in de preventieve sfeer”, zegt De Haan. “Het is beter om een overeenkomst vooraf te toetsen dan af te wachten of achteraf een probleem ontstaat. Een arbeidsrechtadvocaat wordt in de regel pas ingeschakeld bij een geschil. Wij willen het ontstaan daarvan juist voorkomen.”

Procedure
Het feit dat Douwe en Leendert geen advocaat zijn, levert in de praktijk geen problemen op, zo licht Douwe toe: “Net als een advocaat kunnen wij adviseren, onderhandelen en procederen. Pas in het geval dat één van de partijen in hoger beroep gaat, is de inmenging van een advocaat vereist. In dat geval werken we nauw samen met een bevriend kantoor.”

Vertaalslag
Even later blijkt dat het proactieve karakter niet het enige onderscheidende element is. In de beleving van opdrachtgevers -meest ondernemers en HR-managers uit het mkb- is de inzet van een advocaat een kostbare aangelegenheid. Maar een juridisch niet onderlegde werkgever loopt nog een tweede risico. Het kost de man of vrouw in kwestie vaak moeite om het juridische advies van een advocaat te doorgronden, laat staan juist te interpreteren. Opnieuw heeft Douwe de Haan een punt. “Waar wij veel aandacht aan geven is de vertaalslag van de wettekst naar de concrete situatie van onze klant. Daardoor worden onze adviezen begrijpelijk en in de praktijk toepasbaar.” Leendert Izelaar vertelt waarom: “Het is onze zorg dat de klant in staat is om op basis van onze adviezen de volgende stap te zetten. Of om in het andere geval een goed gefundeerd besluit te nemen. Het verhaal moet gewoon duidelijk zijn.”

Drempel
Proactief en laagdrempelig. Dat zijn de kernbegrippen waarmee Florys Arbeidsrecht ondernemers zekerheid biedt. ‘Arbeidsrechtelijke risicobeheersing’ heet dat in jargon. “Laagdrempelig in communicatie én in kosten”, vervolgt de jongste van de twee juristen. “Voor dat laatste hebben we recent het Abonnement Arbeidsrecht gelanceerd. Dit betekent concreet dat deelnemers voor een vaste lage prijs per maand telefonisch antwoord krijgen op alle vragen over het arbeidsrecht. Denk daarbij aan vragen over het opnemen van ouderschapsverlof, het re-integreren van een zieke werknemer of het vastleggen van regels in een personeelshandboek.”

Daarnaast brengen de juristen de abonneehouders tijdig op de hoogte van relevante wijzigingen in en belangrijke uitspraken (jurisprudentie) over het arbeidsrecht. “Neem van mij aan dat ondernemers en HR-managers uit het mkb behoefte hebben aan deze informatie. Die staan er vaak helemaal alleen voor.” «

Florys Arbeidsrecht
www.florys.nl