Gepubliceerd op 23 juni 2019

“Ambitie en actie maken Nijmeegse economie veerkrachtig”

Het gaat goed met Nijmegen. De stad blijft bovengemiddeld hard groeien, nieuwbouwgebieden zijn populair en Nijmeegse evenementen en cultuurinstellingen trekken recordaantallen bezoekers. Maar liefst negen van de tien Nijmegenaren zeggen in de Stads- en Wijkmonitor 2019 dat hun stad mooi is. De waardering voor de binnenstad krijgt met een 7,7 het hoogste cijfer ooit. Die opwaartse trend zien we ook terug in de Nijmeegse economie. Het aantal banen piekt voor het eerst sinds 2011 boven de honderdduizend, de leegstand ligt ruim onder het landelijk gemiddelde en de bedrijfsvestigingen zijn met bijna 7 procent toegenomen.

Wethouder Monique Esselbrugge is zichtbaar trots als het gaat om de positieve ontwikkelingen in haar stad. “Natuurlijk ben ik als wethouder Economie ontzettend blij met onze ondernemers die iedere dag keihard werken voor hun bedrijf en onze stad. We hebben kennisinstellingen die wetenschappelijke doorbraken forceren en goed opgeleide werknemers of spin-offs afleveren. In de regio werken we intensief samen aan een krachtige economie die concurrerend is. We hebben al heel veel in huis, maar het gaat natuurlijk niet vanzelf. Economisch sterk en veerkrachtig blijven als Nijmegen en regio is een continu proces. Nou is dat principe van ervoor blijven gaan en je ergens in vastbijten goede ondernemers en onderzoekers natuurlijk niet vreemd. Als overheid denken en bewegen we mee zo goed als we kunnen. Daarom hebben we er in Nijmegen voor gekozen om de nieuwe economische visie voor onze stad vanaf de start echt samen met ondernemers en kennisinstellingen te maken. Dat is soms even uitproberen voor alle partijen, maar ik hoop dat we zo een plan kunnen maken dat aansluit bij de echte behoeften en dat dus vooral ook actiegericht is.”

Visie gezocht!

Wethouder Esselbrugge zocht daarom eind 2018 contact met diverse ondernemers in de stad. “Ik wilde geen traditionele economische visie maken waarbij mijn ambtenaren en ik alvast verzinnen en uitschrijven wat belangrijk is voor onze economie. Daarna mochten de ondernemers reageren en dan de gemeenteraad. Dat was heel zwart-wit gesteld het systeem. Ik wilde daarvan af omdat ik een beter product wil dat vanuit de gezamenlijkheid ontstaat. Dat zorgt voor een economisch toekomstplan van, door en voor ondernemers. Ik merk tijdens mijn wekelijkse werkbezoeken dat veel ondernemers goede initiatieven hebben of bijvoorbeeld zoeken naar nieuwe, kansrijke samenwerkingsverbanden. In dit visietraject willen we daar een platform voor bieden. In januari 2019 zijn we gestart met een grote inspiratiebijeenkomst met zo’n 150 deelnemers: ondernemers, kennisinstellingen, raadsleden en ambtenaren. Dat leverde al meteen een schat aan ambities en concrete acties op. Zo werden er hoofdlijnen voor het plan afgesproken: het vasthouden en ontwikkelen van talent, het stimuleren van nieuwe en bestaande bedrijvigheid, het versterken van health & high tech en die verbinden met andere sectoren, innovatie, economische kansen door verduurzaming en circulariteit. Nou zullen sommige mensen misschien zeggen: ‘Dat had u toch ook zelf wel kunnen verzinnen?’ Vast wel, maar dat is niet hetzelfde als iets samen bedenken en er dan ook met z’n allen voor staan en gaan. Alleen samen kunnen we de acties die onze economie veerkrachtig maken uitvoeren.”

Korte lijntjes

“Wat ik minstens zo belangrijk vindt, is dat we met onze bijeenkomsten partijen aan elkaar kunnen verknopen. Korte lijntjes creëren die resultaat opleveren. Dat gebeurt ook. Al tijdens de eerste sessie in januari bijvoorbeeld ontstond het idee om de Dutch Technology Week naar Nijmegen te halen. Charles Smit van Nexperia vroeg hulp bij het organiseren van de Dutch Technology Week. Ik kon hem meteen koppelen aan Walter Hamers van het ACBN, waar heel veel ervaring zit omdat ze onder meer de Vierdaagsefeesten organiseren. Resultaat: 25 mei kon iedereen genieten van – en zich laten zien op – de Dutch Technology Week, voor het eerst in Nijmegen op de Novio Tech Campus en bij de Radboud Universiteit. Die vibe hebben we vastgehouden met vervolgsessies in zogenaamde verdiepingscafés. Daar zijn thema’s met ondersteuning van ambtenaren in kleinere groepjes met ondernemers, kennisinstellingen en andere stakeholders uitgewerkt. Die resultaten zijn besproken en omgezet in acties tijdens ‘open netwerkcafés’ waar iedereen welkom was. Voor de zomer komt er nog een inspiratiebijeenkomst waar we de grove lijnen van de economische visie voorleggen. Dat is best een intensief traject, maar ik hoop dat het een visie oplevert waar ondernemers en kennisinstellingen zich mede-eigenaar van voelen. Bovendien heb ik gezien dat er in dit proces heel veel lijntjes zijn gelegd met elkaar en daar ontstaan ongetwijfeld nieuwe kansen en mogelijkheden. Samenwerken is echt cruciaal. De juiste vaardigheden, kennis en organisaties met elkaar verbinden, is wat ons sterk maakt. Niet alleen in iemands eigen sector, maar juist tussen sectoren en in de wisselwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden ontstaan de mooiste kansen. In dat opzicht is de weg naar de economische visie misschien wel net zo belangrijk als het uiteindelijke product zelf. En die weg loopt door want we blijven netwerkcafés organiseren waarin we de bedachte acties ook daadwerkelijk samen uitvoeren.”

Kansenpijlen

Nijmegen startte ook een nieuw initiatief: de zogenoemde estafettepijlen #kansvoorNijmegen. Twee pijlen gaan van ondernemer naar ondernemer. Degene die de pijl krijgt moet zijn kans voor de Nijmeegse economie delen en de pijl daarna doorgeven aan een andere partij waarmee de ondernemer graag zou willen samenwerken. Esselbrugge: “Dit idee werd in aanloop naar het visietraject in gesprek met Collectief KLEI bedacht. Dat is een Nijmeegs samenwerkingsverband van zo’n twintig zelfstandige ondernemers. De pijlen staan symbool voor het belang van ontmoeting, samenwerking en over je grenzen heen kijken. Het leuke is dat het nu al werkt. Klokgroep zag bijvoorbeeld kansen om samen met Stichting Sociaal Inclusief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en aan het werk te krijgen in de bouw. Die pijl heeft daarna via vmbo-campus Het RIJKS en MVO Solutions tot extra aandacht geleid voor het opleiden van jongeren en zijinstromers in de techniek en bouw. Dat is een heel concrete opbrengst die ook past bij het thema human capital in de Economische Visie. KLEI heeft verbinding gezocht in een compleet andere sector; de voor het grote publiek en de meer traditionele ondernemingen soms wat minder zichtbare jonge culturele ondernemers. Er werd bijvoorbeeld een pijl uitgedeeld aan Victoire Elekonawo en Festus Toll die vanuit Nijmegen spraakmakende films en video’s maken, ook voor de top van de Nederpop. In mei is een van de pijlen naar Mark van der Drift van de Cornelissen Groep gegaan. Hij wil met anderen in en rond de transportwereld verduurzamen. Al deze ondernemers leggen stevige dwarsverbanden die vast en zeker weer nieuwe ambities en acties opleveren.”

Ambitie en actie

“Voor mij betekent dit proces naar een nieuwe economische visie de ruimte geven aan ondernemers om te doen waar ze in uitblinken. Daarbij kunnen we als gemeente helpen door ontmoetingen te organiseren en ontwikkelingen aan te jagen. Al deze input moet uitmonden in een actiegerichte Economische Visie, die na de zomer aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Een echt veerkrachtige economie draait om samenwerken. Een plan of idee is de basis, maar wat je ermee doet en wie je erbij betrekt om het tot een succes te maken is echt cruciaal. Dat moet de economische visie straks ook uitstralen: een stuk van en voor alle partijen, met gezamenlijke ambities en acties die onze economie veerkrachtig maken en houden.”