Gepubliceerd op 14 juli 2017

Alles gericht op duurzame energie

ENGIE is één van de grootste energie- en technologiebedrijven ter wereld. ENGIE Nederland zette vorig jaar onder de huidige naam voet aan de grond in ons land en vervult een voortrekkersrol in het opwekken van duurzame energie. Het bedrijf ontwikkelt met een start-up aanpak innovatieve besparingsoplossingen voor het bedrijfsleven. Over het behalen van de klimaatdoelstellingen zijn de gesprekspartners van ENGIE stellig. “Dat gaat ons lukken.”

Frans, Belgisch, Nederlands, een snufje Engels, ENGIE is op en top West-Europees. De energiegigant komt voort uit het vermaarde Suez en Gaz de France. ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Energie en ENGIE Services. De tak die zich richt op industriële bedrijven in West-Nederland, ENGIE Services West Industrie, is gevestigd aan de noordzijde van de Rotterdamse Waalhaven, pal aan de Nieuwe Maas. Aan de overzijde zien we de markante moderne gebouwen op de kop van Delfshaven en uiteraard, een stukje verder, de Euromast. Wessel Sluis, directeur commercie bij ENGIE Services West industrie: “ENGIE Services West Industrie biedt integrale technische dienstverlening aan, met name asset lifecycle management, energy utilization en compliance. We treden hierin op als ketenregisseur, vanuit onze kennis en die van de klant én de keten. In deze integrale dienstverlening maken wij gebruik van ons ecosysteem van partners.”

Strategische partners
Het bedrijf stuurt actief op duurzame kennisgebieden zoals warmte, biomassa en LNG. Hiertoe heeft ze overzicht van de belangrijkste kennisgebieden, maakt strategische keuzes welke kennis ze in huis wil hebben -en hoe dat er in de huidige bemensing voor staat- welke kennis ze extern invullen en welke strategische partners die kennis en competenties kunnen leveren. “Door onderdeel te zijn van ENGIE Nederland kunnen wij maximaal sturen op de synergie tussen onze technische dienstverlening en de ENGIE-dienstverlening op het gebied van energie en digitale oplossingen. Wij geloven er sterk in dat het combineren van de technische tuning van installaties met het optimaliseren van het energieverbruik middels eigen bedachte digitale tools leidt tot de optimale oplossing voor onze klanten.” De multinational gaat voorop in de energietransitie. Sluis: “Vanuit het topmanagement tot in alle lagen van ons bedrijf klinkt hetzelfde geluid: wij willen toe naar een samenleving die volledig draait op duurzame energie. Dat is geen loze belofte, het is de koers van ENGIE. Alles is erop gericht dat te bereiken. De combinatie van centraal, beleid, en decentraal, regionale ontwikkeling, is essentieel om het gezamenlijk doel te bereiken.”

Transitie in volle gang
Naast zonne-, windenergie, waterkracht, aard- en restwarmte, investeert ENGIE in LNG-oplossingen. Dit vloeibaar gas levert bij verbranding veel minder emissie op dan bijvoorbeeld diesel (95% reductie fijnstof) en is vanwege zijn compacte volume – zeshonderdmaal kleiner dan aardgas – efficiënt te vervoeren. De LNG-markt ontwikkelt zich door de lage olieprijzen langzamer dan verwacht. “Het zijn nu de early adaptors die LNG gebruiken”, vertelt Ralph van Moorsel, verantwoordelijk voor new business development en innovatie bij ENGIE. “Een schip moet worden omgebouwd voor LNG-verbranding, het is logisch dat binnenvaartondernemers daar even mee wachten. Maar LNG wordt zeker een van de bruikbare alternatieven in de totale range van oplossingen.”

Zowel Sluis als Van Moorsel zijn positief gestemd over het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2050, ook al wacht Nederland een zware opgave: beperking van de CO2-uitstoot met ongeveer 95 procent ten opzichte van 1990. “Dat gaat ons lukken. De technieken zijn aanwezig en de energietransitie is in volle gang. Overheid en grootbedrijf maken serieus werk van verduurzaming. Het midden- en kleinbedrijf wordt daarin meegenomen, maar er valt uiteraard nog veel terrein te winnen.”

Meten in fabrieken
ENGIE heeft recentelijk de concessie voor ontwikkeling van het Ridderkerkse Nieuw Reijerwaard, een bedrijvenpark voor de agro- en foodsector, gewonnen. Het bedrijf investeert er in duurzame energievoorziening, al is nog niet duidelijk hoeveel en welke bedrijven zich er vestigen. Enige onzekerheid hoort bij de rol van koploper, weet Ralph van Moorsel. “We gaan in het vierde kwartaal van dit jaar aan de slag met de invulling van de nodige technologie. Optimalisatie van het systeem zit in de wisselwerking tussen bedrijven, dus we hopen uiteraard dat het terrein zich vult.”

De service voor individuele bedrijven loopt uiteen van een energiescan en bijpassende besparende maatregelen tot informatie over de regelingen en subsidies voor duurzame investeringen. Uiteindelijk is economische vooruitgang een belangrijke driver, zeggen Sluis en Van Moorsel. “Dat zit deels in de winst die relatief eenvoudige ingrepen als ledverlichting, domotica en gedragsverandering, zoals vergaderen via Skype in plaats van filerijden naar de vergadering, opleveren. Inzicht in energieverbruik wordt steeds belangrijker. Onze start-up Sensorfact creëert slimme software voor het in kaart brengen van verbruik in fabrieken. Een ondernemer ziet aan de hand van gedetailleerde analyses waar afwijkingen zich voordoen en welke onderdelen kunnen worden verbeterd.”

Intelligente software
De start-upaanpak van ENGIE moet verfrissende, haalbare projecten voortbrengen. Een corporate, hoe gedreven ook, werkt volgens een stramien en dat kan échte innovatie weleens in de weg staan, stelt Van Moorsel. “De lean werkwijze van start-ups werkt prima. Het is ook niet meer van deze tijd om alles zelf te willen doen. Eén van onze nieuwere start-ups E-Nolis, ontstaan op de TU-campus in Eindhoven, maakt intelligente software voor het nauwkeurig meten van energiestromen in commercieel vastgoed. Het mooie is dat deze Energy Navigator gewoon op afstand werkt. De uitkomsten kunnen heel verrassend zijn, zeker als de besparingsmogelijkheden in beeld komen.” «

ENGIE Services West Industries BV
www.engie-services.nl

Tekst: Martin Neyt / Fotografie: Hans Boutkan