Gepubliceerd op 5 augustus 2018

8 concrete tips voor een succesvolle verkoop van uw onderneming

Als u uw onderneming succesvol wilt verkopen, is het belangrijk dat u als ondernemer op tijd de juiste voorbereidingen treft. Thédoor Melchers van advocatenkantoor Greenberg Traurig geeft een aantal tips die extra aandacht verdienen.

Timing

Begin drie jaar voor de geplande verkoopdatum bewust toe te werken naar een verkoop.

Verkoopprijs

De verkoopprijs die een koper bereid is te betalen, varieert van 4 tot 6 keer de winst. De multiple van 4 of 6 verschilt per sector en is moeilijk te beïnvloeden. De winst (ebitda) daarentegen kunt u wel doelbewust optimaliseren door de juiste keuzes te maken. Werk daarom toe naar een winstverbetering in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de verkoop!

Management

Zorg dat uw onderneming niet afhankelijk is van één persoon, zeker niet als die persoon niet betrokken blijft bij de onderneming na de verkoop Deze afhankelijkheid haalt de waarde van de onderneming vaak omlaag.

Contracten

Zorg dat de belangrijkste werknemers, leveranciers en klanten goede contracten hebben (non-concurrentie beding, intellectuele eigendom bepaling, geheimhouding, geen ‘change of controle’ bepaling).

Administratie

Zorg dat uw administratie op orde is en alle jaarstukken tijdig zijn gedeponeerd.

Issues

Identificeer issues binnen uw onderneming en los die op, denk bijvoorbeeld aan:

  • lopende juridische procedures
  • problemen met vergunningen of licenties die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering
  • onduidelijkheid over de (intellectuele) eigendom van uw onderneming
  • onduidelijke contractuele afspraken met werknemers, leveranciers, klanten
  • onjuist gebruik van algemene voorwaarden

Fiscaal

Vraag een fiscalist de structuur van uw onderneming geschikt te maken voor een zo eenvoudig mogelijke verkoop waarbij u de verkoopprijs fiscaal zo gunstig mogelijk ontvangt.

Adviseurs

Een koper zal in zijn onderzoek naar uw onderneming op zoek gaan naar (bovengenoemde) punten die als argument kunnen worden gebruikt om de (aanvankelijk) door hem geboden prijs te verlagen. In deze laatste fase van het verkoopproces is het voor een verkoper vaak onmogelijk om de punten waar de koper mee komt nog tijdig op te lossen en wordt het dus een kwestie van ‘slikken of stikken’. Om dit te voorkomen is het verstandig om drie jaar voor een geplande verkoop uw adviseurs (accountant, fiscalist, jurist, corporate finance adviseur) te vragen naar uw onderneming te kijken vanuit het perspectief van een koper, zodat u nog drie jaar de tijd heeft om zaken recht te zetten.

Greenberg Traurig Advocaten
Hirsch Building
Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam
Telefoon 06 -105 171 61
E-mail melcherst@gtlaw.com
www.gtlaw.com