Gepubliceerd op 2 oktober 2017

5 manieren om een outplacement te laten slagen

Maarten Freriks HR (6)De grootste fouten die je als ondernemer kunt maken als je afscheid moet nemen van een medewerker, heb ik in het laatste nummer van Ondernemersbelang besproken. Maar wat doe je wel? En hoe kun je de kosten van het vertrek tot een minimum beperken.

Uit onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn gedaan over het vinden van werk na een ontslag, blijken een paar opvallende zaken:

1. Outplacement werkt: Zonder hulp bij het vinden van een nieuwe baan, duurt het gemiddeld langer voor iemand aan het werk is; met name de inzet van een outplacementtraject en scholing blijken een effectief middel te zijn.

2. Vroeg starten voorkomt langdurige werkloosheid: in de eerste 4 maanden na het begin van de werkloosheid vindt 55% van de mensen een baan; in het eerste jaar vindt 60% een baan. Na de vierde maand kwam in de onderzochte groep dus nog slechts 5% aan de slag. De keuze van veel ontslagen werknemers om het eerst even rustig aan te doen na het ontslag, heeft dus mogelijk dramatische gevolgen. Een werknemer die denkt eerst even op vakantie te gaan, en daarna om zich heen te gaan kijken, komt zo bedrogen uit.

3. Korte trajecten zijn effectiever: Het eindpunt van een traject wordt vaak als doel beschouwd. Mensen gaan rustig aan de slag en tegen de tijd dat de deadline nadert, zetten ze de vaart er in. Door inzet van kortere trajecten van zes maanden, of beter nog, van 3 maanden, komen werkzoekenden sneller in beweging. Een sneller resultaat ligt in het verschiet. Het is beter te starten met 3 maanden, en eventueel een verlenging in te zetten, indien gewenst.

4. Focus op de oplossing, niet het probleem: Het lijkt zo logisch als wat; toch wordt in veel trajecten om mensen aan het werk te krijgen nog gefocust op de belemmeringen, de rouw, en de beren die de werkzoekende ziet op de weg. Door structureel te richten op oplossingen, kansen en nieuwe mogelijkheden, verdwijnen sommige problemen als sneeuw voor de zon. Andere blijken beter aan te pakken, vanuit een positie waarin er al een nieuw perspectief is gecreëerd.

5. Bespaar op maandsalarissen, niet op de transitievergoeding: Een bedrijf dat afscheid moet nemen van medewerkers hoopt vaak zo min mogelijk transitievergoeding uit te keren. Regelingen om mensen snel uit te laten stromen, pakken meestal verkeerd uit. Als een werknemer recht heeft op een Transitievergoeding, zal hij in de regel alles doen om die te krijgen. Het vooruitzicht van een groot bedrag als genoegdoening, om een nieuwe start te maken, of gewoon voor een vette vakantie, staat de ratio in de weg. Alleen door, op basis van bovenstaande tips, te koersen op een snelle uitstroom van de kandidaat, kun je kosten besparen.

Samengevat: Accepteer de transitievergoeding als leergeld. Maak met je werknemer afspraken over inzet ervan voor snelle outplacement. Begin met een kort en oplossingsgericht traject en stel een werknemer zo snel mogelijk vrij om naar een nieuwe baan te zoeken.

Voor meer informatie of  links naar de bronnen van het gebruikte onderzoek, kunt u contact opnemen met ondergetekenden

Maarten Freriks, directeur
Edwin van Zuuren, Adviseur Personeelsmobiliteit
id Plein netwerk BV
Outplacement, spoor 2 en re-integratie
T: 010 – 8513130
E: mobiliteit@idplein.nl
W: www.idplein.nl