Gepubliceerd op 5 juni 2018

480 bedrijven berispt om gebrekkige legionellapreventie

Afgelopen drie jaar werden ruim 480 bedrijven berispt om gebrekkige legionellapreventie. Het gaat daarbij voornamelijk om hotels (205 stuks), maar ook om jachthavens (84), zorginstellingen (64), B&B’s (39), campings (38) en vakantiehuizen (28). Ook acht sauna’s, vier zwembaden en twee ziekenhuizen werden door de ILT op de vingers getikt. Er werden boetes opgelegd tot wel 48.000 euro. Dat blijkt uit gegevens van de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT), gepubliceerd naar aanleiding van een WOB-verzoek van RTL Nieuws.

Jaarlijks worden er ruim 300 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met longontsteking door een Legionella besmetting, waarvan er 17 overlijden (ECDC 2015). Legionellabesmetting, ook wel de veteranenziekte genoemd – Een Legionellabesmetting hoeft niet perse te leiden tot de veteranenziekte. Het kan ook tot de Pontiac – koorts leiden., is dus niet te onderschatten als gevaar voor de volksgezondheid. ‘Niet helemaal onlogisch dus dat het ILT hoge boetes oplegt. Legionella is namelijk in het algemeen goed te beheersen (goed te voorkomen), mits je er natuurlijk serieus en structureel aandacht aan besteedt.’ Zegt Kiwa Compliance Legionellaspecialist Ruud Hennep.

Legionella is een bacterie die in lage aantallen in het grondwater, oppervlaktewater en drinkwater voorkomt. Besmetting met Legionella gebeurt via de longen wanneer waternevel ingeademd wordt uit een besmette bron. Bijvoorbeeld tijdens het douchen, stoom- of bubbelbaden, maar kan zeker ook in een natte koeltoren of autowasstraat. Het drinken van dit water levert geen gevaar op.

Ook is de Legionella-bacterie niet overdraagbaar van mens op mens. Een watertemperatuur tussen de 25 en 50 °C is een optimale leefomgeving voor de bacterie. Als het water in de waterleidingen ook nog eens weinig doorstroming heeft of zelfs in ‘dode leidingen’ langdurig stilstaat vermenigvuldigt de bacterie zich razendsnel in onder meer de biofilm aan de binnenwand van de leidingen. Ook een initieel verkeerd aangelegde installatie, of aanpassingen die niet volgens de eisen vanuit de NEN1006 zijn uitgevoerd kunnen mogelijke oorzaken zijn van de groei van Legionella.

De mate van pathogeniteit (ziekmakend vermogen) van de aanwezige Legionella soort en de conditie van de personen bepaalt of iemand ziek wordt of niet. Mensen met een verminderde weerstand (door bijvoorbeeld medicatie, ziekte of zwangerschap), ouderen en zware rokers lopen een groter risico om ziek te worden.

Hoe voorkomt u legionella?

Is de waterleidinginstallatie onderdeel van een prioritaire instelling (ziekenhuizen, sauna’s en zwembaden), dan is er een verplichting om een risicoanalyse en een beheersplan op te laten stellen door een BRL6010-gecertificeerd bedrijf. Is het waterleidingnet onderdeel van een instelling die valt onder de Arbowet (zoals bijvoorbeeld een koeltoren), dan is er ook een verplichting om een risicoanalyse en een beheersplan op te stellen.

Voor alle overige waterleidinginstallaties geldt een zorgplicht volgens de NEN1006. Dat wil zeggen dat alle eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties, vaak de eigenaar van het pand, er voor moeten zorgen dat er alleen water van goede kwaliteit uit hun kraan komt en dat het openbare leidingnet niet verontreinigd wordt. In deze gevallen kan Kiwa Compliance een NEN1006-onderzoek uitvoeren.

Legionella risicoanalyse

Een risicoanalyse door een BRL6010-gecertificeerd bedrijf als Kiwa Compliance brengt de risicovolle punten in leidingwaterinstallatie in kaart: de punten waar legionellabacteriën zich kunnen ontwikkelen. Goede legionellapreventie beslaat advies, awareness en op legionella en drinkwaterveiligheid toegespitst beheer van de drinkwaterinstallatie.

Over Kiwa Compliance

Kiwa Compliance werkt internationaal voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en organisaties uit de energie- en industriële sector. Ieder bedrijf met een leidingwaterinstallatie kan de hulp van Kiwa Compliance inroepen bij legionella-risicobeheersing en -beheersing. Kiwa Compliance is BRL6010-gecertificeerd en heeft veel ervaring met het uitvoeren van risico-inventarisaties op het gebied van legionellapreventie. Onze ervaren legionella-experts helpen u de risicovolle punten in uw leidingwaterinstallatie in kaart te brengen. Bij aanpassingen in de waterinstallatie actualiseren wij bouwtekeningen en coördineren de installatiewerkzaamheden.

Contact
Telefoon: +31 (0)88 998 3700
E-mail: info@kiwacompliance.nl