Gepubliceerd op 25 februari 2019

3 succesvolle financieringsregelingen voor start-ups en mkb verlengd

Het kabinet verlengt 3 financieringsregelingen die ondernemers in verschillende levensfasen van hun bedrijf helpen. De instrumenten hebben een doelmatige en doeltreffende werking, blijkt uit evaluaties van de regelingen. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) maakte daarom bekend de regelingen (nogmaals) met 5 jaar te verlengen.

Het gaat om de VroegeFaseFinanciering (VFF), de Seed Capital regeling en het Innovatiekrediet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regelingen uit. Doordat de adviseurs van RVO.nl onderling en met externe partijen goed samenwerken, kunnen ondernemingen in elke fase van het innovatieproces voor hulp en ondersteuning terecht.

Behoefte aan financiering

Met name kleine bedrijven, starters, innovatieve bedrijven en snelle groeiers hebben relatief veel behoefte aan financiering om hun groei- en innovatieplannen te kunnen bekostigen, bleek uit de financieringsmonitor. Maar juist zij hebben moeite die financiering te vinden. Omdat evaluaties uitwijzen dat de 3 regelingen doelmatig in die behoefte voorzien, verdient deze aanpak voortzetting.

“Zonder de inzet van de regelingen was er vanuit de markt minder geïnvesteerd in bedrijven en zou er minder innovatie hebben plaatsgevonden.”

Dit schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) in een begeleidende brief over de Financieringsmonitor en de evaluaties aan de Kamer.

Honderden ondernemers ondersteund

De regelingen hebben de afgelopen jaren vele honderden miljoenen euro’s aan financiering opgeleverd. Honderden Nederlandse ondernemingen zijn ermee ondersteund.

Terug- en vooruitblik

“We gebruiken de evaluatie niet alleen om terug te kijken, maar ook om de regelingen en onze werkwijzen aan te passen aan de ontwikkelingen in de markt en opgedane praktijkervaringen,” legt Natascha Szilágyi, manager van de 3 financieringsinstrumenten bij RVO.nl uit. “Door deze aanscherpingen kunnen we ondernemers nog beter helpen.”

 

Bron: www.rvo.nl