Gepubliceerd op 30 april 2018

Regeren is vooruitkijken!

Regeren is vooruit kijken. Dat geldt voor ons allemaal. Voor een succesvol bedrijf is het niet alleen van belang om zakelijk alles goed geregeld te hebben, maar ook in privé. Heeft u er al eens over nagedacht wat er met uw bedrijf moet gebeuren als u bijvoorbeeld gaat scheiden of als u (onverwacht) overlijdt? Uit de praktijk blijkt vaak dat ondernemers op zakelijk gebied alles tot in de puntjes geregeld hebben, maar als het op de privésituatie aan komt,  is daar veelal nog niet over nagedacht.

Nieuwe stelsel

Per 1 januari 2018 is het van oudsher in Nederland geldende basisstelsel van de algehele gemeenschap van goederen verleden tijd. Voor stellen die vanaf 1 januari jl. in het huwelijksbootje treden – zonder dat zij huwelijkse voorwaarden maken – geldt de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen. Deze nieuwe wet komt er kort gezegd op neer dat wat ieder van de echtgenoten vóór het huwelijk had, privé blijft en alles wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd van de echtgenoten tezamen is. Ook erfenissen en schenkingen zullen automatisch privé blijven van degene die de erfenis of schenking heeft ontvangen.

Redelijke vergoeding

Voor ondernemers brengt de nieuwe wet een belangrijke wijziging met zich mee. Uit de nieuwe regels volgt namelijk dat als de onderneming buiten de huwelijksgemeenschap blijft, er door de ondernemer aan de huwelijksgemeenschap een ”redelijke vergoeding” moet worden betaald voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend.

De vragen die dan direct opkomen, zijn onder meer wat de hoogte moet zijn van deze redelijke vergoeding, op welke wijze die moet worden vastgesteld en wanneer deze vergoeding opeisbaar is etc. Op die vragen blijft de wetgever het antwoord schuldig.

De redelijke vergoeding is een volstrekt open norm die nog moet worden ingevuld door praktijk en rechtspraak. Het is dus nog onduidelijk wat deze redelijke vergoeding inhoudt. Er gaan in de vakliteratuur geluiden op dat deze redelijke vergoeding, wanneer die niet jaarlijks betaald wordt, gekoppeld kan worden aan de waardestijging van de onderneming die gedurende het huwelijk heeft plaatsgevonden. Door deze nieuwe regeling kan de continuïteit van de onderneming dus in gevaar komen als de ondernemer gaat scheiden of overlijdt.  Het is dan ook raadzaam om ook onder het nieuwe recht huwelijkse voorwaarden te maken om deze ongewenste gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.

Let op! Deze regeling heeft directe werking en er is geen overgangsrecht van toepassing.

Deze regeling geldt dus ook voor de ondernemer die vóór 1 januari 2018 in de algehele gemeenschap van goederen is gehuwd én waarbij de onderneming niet in de huwelijksgemeenschap valt, bijvoorbeeld omdat hij de aandelen heeft geërfd of geschonken heeft gekregen onder een privéclausule. Ook de ondernemer die niet wil dat zijn echtgenote aanspraak kan maken op een onderneming die tijdens het huwelijk wordt gestart, doet er verstandig aan om voorafgaand aan het huwelijk langs de notaris te gaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.verheesnotarissen.nl of bel naar (071) 406 05 00

Auteur: Ilona Jongbloed-Sasburg
Kandidaat-notaris

Kijk voor actuele nieuwsberichten ook op  VerheesActueel