Gepubliceerd op 19 april 2018

Voldoet u aan de nieuwe Arbowet?

De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is ingegaan en voor 1 juli 2018 moet alles geregeld zijn. Geen paniek, ArboNed heeft alle wijzigingen voor u op een rij gezet.

Per 1 juli 2017 is er een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. Met de vernieuwde wet is er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts.

Checklist wijzigingen Arbowet
Voldoet uw organisatie al aan alle eisen die de gewijzigde Arbowet stelt? ArboNed helpt u graag op tijd aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen en heeft daarom een overzichtelijke checklist Wijzigingen Arbowet gemaakt. Met deze checklist ziet u snel wat u (nog) moet doen om te voldoen aan de Arbowet. Download de checklist direct.

Preventiemedewerker
Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf – meestal naast de ‘gewone’ functie – inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. In 2005 werd in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. In de vernieuwde Arbowet is de rol van de preventiemedewerker verstevigd. Zo is er extra aandacht voor het voorkomen van verzuim en krijgt de preventiemedewerker meer houvast bij de uitoefening van zijn taken. Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers trainingen om beter beslagen ten ijs te komen. Vanuit de ArboNed Academy leidt ArboNed deelnemers in één dag op tot preventiemedewerker.

Voorkom boetes
De Inspectie SZW krijgt ook meer mogelijkheden om sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving. Let op: er kan (direct) een boete worden opgelegd als u geen preventiemedewerker heeft aangesteld. Er zijn ook boetes voor arbodiensten of bedrijfsartsen als zij bijvoorbeeld geen klachtenprocedures hebben of zonder onderbouwing een verzoek om een second opinion niet doorverwijzen.

Let op
In de nieuwe wet wordt een paar keer gesproken over ‘overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging’. Maar wat als u die niet heeft? Binnen veel kleine bedrijven is immers geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiger. Bijvoorbeeld als er minder dan 10 werknemers zijn. Ga, in dat geval, gewoon in overleg met al uw werknemers. Bespreek het arbobeleid bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

ArboNed Den Haag ondersteunt u hierbij graag!
Heeft u nog vragen over de wijzigingen van de nieuwe Arbowet of kunnen wij u helpen met het implementeren met wijzigingen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

ArboNed Den Haag
Laan van Nieuw Oost-Indië 133G
E-mail regio.west@arboned.nl
www.arboned.nl/den-haag