Gepubliceerd op 13 december 2016

Groningen op Voorsprong zet arbeidsmarkt in beweging

 

De Groninger arbeidsmarkt kent een aantal specifieke uitdagingen en knelpunten. Eén daarvan is dat de arbeidsmarkt in beweging moet komen. Daarbij wordt een beroep gedaan op zowel werkgevers als werknemers.

Groningen op Voorsprong brengt beide doelgroepen bij elkaar, met name op het gebied van scholing en mobiliteit. Een krimpende beroepsbevolking, werknemers die langer door moeten werken, een gemiddeld lager opleidingsniveau dan in de rest van Nederland, een vervangingsvraag die er nu al is en alleen maar zal toenemen en talloze beroepen die aan het veranderen zijn; allerlei vraagstukken die zich voordoen in de Groningse, en misschien wel noordelijke, arbeidsmarkt anno 2016. Overheid en bedrijfsleven hebben in Groningen op Voorsprong de handen in elkaar geslagen om vroegtijdig op de diverse uitdagingen te anticiperen. Zij doet dit op een tweetal vlakken: vraag en aanbod op het gebied van opleidingen bij elkaar brengen en via het mobiliteitscentrum, gericht op mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Voor het totale project is tot en met juni volgend jaar 17,7 miljoen euro beschikbaar.

Vergelijken
“Het bedrijfsleven reageert heel positief op de initiatieven van Groningen op Voorsprong”, zegt Trea Bijker, verantwoordelijk voor de maatregelen op het gebied van scholing. “Zo hebben zich maar liefst 123 aanbieders op de portal aangemeld, waaruit werkgevers kunnen kiezen. Zij kunnen op de portal heel snel de opleidingen vergelijken en een keuze maken. Laagdrempelig en helder en dat werkt.” Uiteraard werkt het ook mee dat werkgevers subsidie voor bepaalde trajecten kunnen krijgen. “Datzelfde zien we bij de portal mobiliteitscentrum”, vult Carolien Doesburg aan. “Ook daar brengen we vraag een aanbod bij elkaar en dat lukt goed.” Binnen de portal worden 4 producten aangeboden, namelijk gezondheidstrajecten, loopbaantrajecten, arbeidsbemiddelingstrajecten en sollicitatietrainingen. “Met name voor de gezondheidstrajecten is veel belangstelling”, weet Doesburg. “Dat de loopbaan- en arbeidsbemiddelingstrajecten nog minder goed lopen, begrijp ik. Daadwerkelijk naar een andere baan overstappen, vinden veel mensen moeilijk. Toch is de doorstroming belangrijk, zodat aan de onderkant ook weer mensen kunnen instromen. Gelukkig zien we dat met name jonge mensen heel gemakkelijk naar een andere baan overstappen.”

Subsidie
Groningen op Voorsprong herbergt talloze activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Als voorbeeld noemt Bijker de loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met een BBL-opleiding. “Ook is er subsidie beschikbaar voor het aannemen van kwetsbare medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.” De belangstelling voor de scholingstrajecten is overigens dermate groot, dat bij het ministerie toestemming is gevraagd om te mogen schuiven met budgetten. Het ministerie heeft hiermee ingestemd, zodat er weer budget voor scholing beschikbaar is. “Werkgevers kunnen nog subsidie aanvragen tot en met 31 december 2016”, geeft Bijker aan.

Doelgroep
Volgens Doesburg is het van belang dat zowel werkgevers als werknemers achter de maatregelen staan, “anders schiet het z’n doel voorbij. Het mooie is dat de aanvragen zijn gericht op werknemers uit alle leeftijdscategorieën en vooral met een mbo-opleiding, de doelgroep die we vooraf in het vizier hadden.” Over de tot nu toe behaalde resultaten heerst tevredenheid, maar of het traject Groningen op Voorsprong een vervolg krijgt, is op dit moment nog niet te zeggen. Doesburg:” De provincie Groningen vindt het belangrijk dat de arbeidsmarkt in beweging blijft en wil dat stimuleren. We hebben in korte tijd veel bereikt en het zou jammer zijn wanneer het plan volgend jaar zou stoppen. Want, één ding is in de afgelopen periode duidelijk geworden: ondernemend Groningen heeft in de gaten dat stilzitten en wachten op wat er gaat gebeuren niet leidt tot resultaten en een toekomstgericht perspectief. En ook dat is winst.” «

Groningen op Voorsprong

www.opvoorsprong.nl

Onze partners