Gepubliceerd op 19 oktober 2017

Voorkom huilende gepensioneerden op de stoep

Uw medewerkers bouwen pensioen op, maar weten ze ook hoeveel ze straks kunnen verwachten in euro’s van nu en weten zo ook hoeveel risico ze lopen.

De risico’s van het pensioen zijn in 15 jaar verschoven van de werkgevers naar de werknemers. Hierdoor is de uitkomst van het pensioen onzeker geworden. Bij beschikbare premieregelingen is dat bekend, maar ook bij middelloonregelingen lopen werknemers risico’s. Want de meeste middelloon regelingen worden niet of nauwelijks geïndexeerd (gecompenseerd voor inflatie) en bij sommige pensioenfondsen dreigt nog steeds een korting op de pensioenen.

Veel medewerkers zijn zich hier nauwelijks van bewust en dat moet veranderen. Zonder inzicht krijgt een werknemer verkeerde verwachtingen en kan hij niet de juiste maatregelen nemen. Het juiste inzicht krijgt hij echter niet van zijn jaarlijkse pensioenoverzicht of van het pensioenregister. Waarom niet? Omdat hierin geen rekening wordt gehouden met de gevolgen van inflatie, indexatie en kortingen.

Dit blijkt ook uit een onderzoek dat onlangs door de AFM en DNB is gedaan naar informatie over korten en indexeren. Als aanleiding voor dit onderzoek wordt genoemd: “Voor veel pensioenfondsen is de kans op korten toegenomen en is het verlenen van indexatie niet mogelijk. Adequate informatieverstrekking over mogelijke kortingen en de verwachte indexatie is cruciaal om juiste verwachtingen bij deelnemers te wekken en teleurstellingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer voor deelnemers de verwachtingen over hun pensioen realistisch zijn, dan kunnen zij zo nodig financiële maatregelen nemen.” Dit heeft ons geïnspireerd de website www.UwPensioenInzicht.nl te introduceren. Hier kunnen werknemers zien wat de gevolgen zijn van inflatie, indexatie en kortingen op hun eigen pensioen, dus in euro’s van nu. Deelnemers krijgen hiermee direct, onafhankelijk en op vergelijkbare wijze inzicht in wat hun pensioen echt waard is en wat de risico’s zijn. Hierdoor kunnen zij in gesprek gaan met hun adviseurs en met hun pensioenuitvoerders. Via onze website willen wij dan ook niet alleen werknemers, maar ook pensioenuitvoerders, financial planners en pensioenadviseurs dit inzicht bieden. Bij de berekening van het pensioeninkomen, houden we rekening met de AOW en het pensioen van meerdere verzekeraars en pensioenfondsen. Het gaat erom dat de werknemer inzicht krijgt in zijn totale pensioeninkomen en niet alleen in de huidige regeling.

Natuurlijk is het wel eens vervelend om iemand te vertellen dat het pensioen minder waard is dan hij had gedacht of dat het pensioen minder zekerheid biedt. Dus de verleiding is groot om dit probleem te negeren. Aan de andere kant zijn de meeste ondernemers opgegroeid met goed koopmansgebruik. Dus als het pensioen dan tocht tegenvalt, dan kan je dat beter meteen vertellen.

Voor de werknemer is dit beter, omdat dit verkeerde verwachtingen voorkomt en de werknemer de kans geeft om maatregelen te nemen. Voor de werkgever is dit ook beter. Stel je voor dat iedereen die met pensioen gaat een compensatie eist of eist dat hij één dag in de week mag blijven werken. En dat allemaal omdat het pensioen tegenvalt en hem dat nooit verteld is.

Natuurlijk is het eerste argument ook voor een goede werkgever al voldoende. U gunt uw werknemers immers een goed inzicht in hun pensioen en de werknemers wijzen op waar ze dat kunnen krijgen, is een goede eerste stap.

www.UwPensioenInzicht.nl biedt onafhankelijk en eerlijk inzicht in de hoogte en risico’s van het pensioeninkomen in euro’s van nu!

Uw Pensioeninzicht B.V.
Regentesselaan 24 3818 HJ Amersfoort
Telefoon 033 – 422 72 28
E-mail info@UwPensioenInzicht.nl
www.UwPensioenInzicht.nl

Onze partners