Gepubliceerd op 10 april 2018

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Elke ondernemer komt vroeg of laat op het punt van verkoop van zijn bedrijf. Natuurlijk ben je goed in je business, maar daarmee ben je nog geen goede verkoper van je eigen bedrijf! Je moet dat niet zelf willen doen; je bent emotioneel betrokken, kunt te weinig afstand nemen en het vergt specifieke expertise. Ook blijkt dat veel ondernemers geen realistische verwachtingen hebben over de waarde. Hoe werkt dat eigenlijk zo’n bedrijfswaardering?

Wat wordt er verdiend?

In sommige branches wordt nog steeds gewerkt met zoveel keer de omzet of zoveel keer de winst. Ook kom je soms nog tegen dat er vooral wordt gekeken naar de waarde van het machinepark, de inventaris, voorraden, enz. Het gevaar van deze methoden is dat je op een waarde uitkomt, die niet spoort met de verdiencapaciteit van het bedrijf. Met verdiencapaciteit wordt bedoeld, wat je overhoudt na aftrek van alle kosten incl. een reële ondernemersbeloning en rente. Uit dat surplus zal de koopsom moeten worden terug verdiend, resp. de financiering moeten worden afgelost.

Vrije kasstroom

Een andere fout is dat er wordt gerekend met de winst in de afgelopen jaren in plaats van de kasstromen in de toekomst. Daarom gebruiken wij de Discounted Cash Flow-methode o.b.v. realistische prognoses. De kasstroom is belangrijk, daar kun je immers echt iets mee doen: rente betalen, aflossen, investeren of dividend uitkeren. Dat kan bij winst anders zijn want winst is een boekhoudkundig begrip. Het kan zijn dat er wel winst is, maar dat de volledige winst vast zit in extra voorraad of debiteuren, waardoor er helemaal geen geld vrij komt voor de ondernemer.

Wat is het risico?

Naast de beoordeling van toekomstige resultaten moet je ook goed kijken naar het risico. Als er in je  bedrijf enkele klanten zijn, die een groot aandeel in de omzet hebben is het risico hoog. Als één zo’n klant wegvalt heeft dat immers veel effect op omzet en resultaat. Ook de afhankelijkheid van de ondernemer is een veel voorkomend punt van aandacht. Als het bedrijf zonder de oude eigenaar min of meer autonoom kan doordraaien is er aanzienlijk minder risico. Daarnaast kijken we naar marktontwikkelingen, regelgeving, imago, enz.

Waarde

De waarde van een bedrijf is feitelijk de resultante van bovengenoemde factoren, rendement en risico. De partners van Overname-Experts benaderen de bedrijfswaardering voor het MKB op pragmatische wijze. Het rapport is meestal geen doel op zichzelf, maar een belangrijk onderdeel in het hele overnameproces. Onze toets is altijd of we op basis van die waarde een deal tot stand kunnen brengen.

Op tijd beginnen

Bij een verkoop is het belangrijk dat je op tijd begint. Uit de waardering komen wij bijna altijd met aanbevelingen ter verbetering. Als je tijd hebt om daar nog wat mee te doen kan de waarde verbeteren of is het bedrijf beter te verkopen. Daarom begint succes bij een goede voorbereiding!

Overname-Experts

John Oostveen is founding partner van Overname-Experts een landelijke keten van tien zelfstandige, zeer ervaren overnamespecialisten. Wij begeleiden alle soorten vraagstukken bij bedrijfsovername en -opvolging en zijn lid van de beroepsorganisatie BOBB. Onze aanpak is goed luisteren, maatwerk leveren en er voor u het beste uithalen.

Heeft u vragen?

Natuurlijk is elke situatie anders en is waarderen maatwerk. Wilt u meer weten over uw situatie neem dan contact met ons op. Het 1e gesprek kost u niets en het kan u veel inzicht geven. U kunt ook uw gegevens achter laten op onze website, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

OVERNAME-EXPERTS
Oostergracht 13-15
3763 XL Soest
T   035-8871711 / 06-38928400
E   oostveen@overname-experts.nl
www.overname-experts.nl

 

 

 

Onze partners