Gepubliceerd op 19 december 2017

Helder over pensioen

Pensioen kost u als werkgever veel geld. Pensioen wordt niet gewaardeerd door de werknemers en veel werknemers zijn teleurgesteld als ze op hun pensioendatum er achter komen wat ze krijgen. Als u de laatste twee zinnen wilt veranderen in: “Pensioen wordt gewaardeerd door de werknemers en ze weten ruim van te voren wat ze kunnen verwachten.” Dan moet u verder lezen.

Pensioen is na het salaris de meest kostbare arbeidsvoorwaarde. Een pensioenregeling kost al snel 15% van het salaris of meer. Toch wordt de pensioenregeling zelden door de werknemers gewaardeerd. Waarom dan toch een pensioenregeling aanbieden. Allereerst natuurlijk omdat het verstandig is. Terugvallen op alleen AOW is voor veel mensen een te grote achteruitgang en collectief kan je pensioen goedkoper regelen dan individueel. Daarnaast speelt natuurlijk ook mee dat het aanbieden van een pensioenregeling in veel bedrijfstakken verplicht is.
De kostprijs veranderen is vaak niet mogelijk, maar de waardering voor het pensioen kan gelukkig wel veel verbeterd worden.

Dat mensen niet blij worden van hun pensioenregeling komt ook door de (al dan niet verplichte) communicatie. Pensioenreglementen, UPO’s en jaarverslagen zijn voor de meeste mensen niet te lezen. Stap 1 van de pensioen 1-2-3 is wel leesbaar, maar zegt niets over iemand zijn eigen pensioen.  Veel communicatie is dus of niet te begrijpen of niet relevant.
Wat ook niet helpt is dat pensioen onzeker is geworden. En juist over deze onzekerheid wordt geen duidelijkheid gegeven. Het is dan ook geen wonder dat veel pensioencommunicatie niet of nauwelijks gelezen wordt. En wat niet gelezen wordt, wordt ook niet gewaardeerd.

Hoe moet het dan wel?
Vertel werknemers hoeveel pensioeninkomen ze straks kunnen verwachten in koopkracht van nu en door duidelijk te maken wat er kan gebeuren als het mee- of tegenzit.
Dus niet: “Uw pensioeninkomen straks is € 20.000,-.” Zonder te vertellen dat dit niet gecorrigeerd is voor inflatie.
Maar wel: “Uw pensioeninkomen straks is € 17.000,- in euro’s van nu. Uw pensioen is onzeker, als het tegenzit kan het ook € 15.000,- worden en als het meezit € 19.000,-.”
Hierdoor krijgen mensen een realistisch beeld en krijg je mensen betrokken. Eigenlijk communiceer je dan 3 getallen. Het liefst doe je dat over alle pensioenregelingen inclusief de AOW, zodat iemand een compleet beeld heeft van zijn inkomen na pensionering.

Nu denkt u misschien: “Dat bestaat al, dat is het pensioenregister.” En dat is een klein beetje waar. Het pensioenregister biedt alleen de informatie met de bovengenoemde € 20.000,-. Wat nodig is de informatie uit de regel daaronder. Dit is nodig om te kunnen bepalen of het pensioen voldoende is en om te weten wat de risico’s zijn. Zo voorkom je teleurstellingen en geef je mensen de mogelijkheid om maatregelen te nemen.

Wil je weten hoe je dit voor elkaar krijgt? Kijk dan op www.UwPensioenInzicht.nl.

Confident BV
www.confidentbv.nl

Onze partners