Gepubliceerd op 13 maart 2017

Portena Logistiek steeds vaker ketenregisseur

Iedereen kent Portena Logistiek in Heerenveen van de vrachtwagens op de weg. Maar wist u dat Portena meer is dan alleen maar een transportbedrijf? Veel meer! Portena is een veelzijdige logistieke dienstverlener die de totale goederenstroom optimaal beheerst.

Opgericht in 1932 was Portena aanvankelijk uitsluitend transporteur. Door de jaren heen is het bedrijf echter uitgegroeid tot een complete logistieke dienstverlener met naast transport en distributie ook warehousing en voorraadbeheer. Portena is actief in vele productgroepen met een accent op fietsen, levensmiddelen en verpakkingen.

“Onze brede logistieke dienstverlening is meteen ook de kracht van ons bedrijf”, zegt algemeen directeur René Visser. “We kunnen altijd optimaal inspelen op de behoefte van onze klanten. Dat doen we in Nederland en België. Ook bedienen we via samenwerkingsverbanden klanten in andere EU-landen. Dan voeren wij de regie.”

‘Samen vooruit’
Motto bij Portena is ‘Samen vooruit’. Hiermee onderstreept het bedrijf zijn nauwe samenwerking met de klant. Visser: “Dat wordt steeds belangrijker, omdat de klant van tegenwoordig maatwerk eist en zoveel mogelijk ontzorgd wil worden. We zien een ontwikkeling dat ketens strijden om de gunst van de consument en niet langer individuele bedrijven. Het traditionele denken moet daarom worden omgezet in ‘keten denken’. Supply chain management wordt de basis voor succes. Wij vervullen in die ontwikkeling in toenemende mate de rol van ketenregisseur. Voor klanten is dat plezierig, omdat ze dan maar één aanspreekpunt hebben.”

Supply chain partner
“Om in dit proces voorop te lopen en de markt optimaal te blijven bedienen, zullen we moeten groeien en nóg efficiënter werken”, vult operationeel directeur Ron Kleinsmit aan. “We hoeven niet per se de grootste te zijn, maar in onze markt wel de beste. We zijn nu nog vooral een logistieke dienstverlener, maar geleidelijk aan zullen we ons meer ontwikkelen tot supply chain partner. Als we dat goed doen, kunnen we ons in de markt nog meer onderscheiden dan nu al het geval is.”

Wendbaarheid
Dat moet dan gebeuren met ondersteuning van huisbankier ABN AMRO die Portena veel vertrouwen schenkt. “Portena is actief in een markt die flink in ontwikkeling is”, motiveren Bert Kuiken en Edwin Roskammer van ABN AMRO. “Dan is wendbaarheid op strategisch niveau heel belangrijk. Dat is bij dit veelzijdige bedrijf zeker het geval.”

Het vertrouwen is wederzijds. Visser en Kleinsmit: “Zoals de bank bij ons rekent op wendbaarheid, verwachten wij omgekeerd dezelfde flexibiliteit. Daarnaast hopen we dat de bank kritisch met ons meedenkt. Wij geloven dat zich de komende jaren een stevig partnership kan ontwikkelen die garant staat voor een langdurige relatie…” «

Portena Logistiek – www.portena.nl
ABN AMRO Commercial Clients – www.abnamro.com

Tekst: Harry Knevelbaard / Fotografie: Gerrit Boer

Onze partners