Gepubliceerd op 5 december 2016

Schol Inkomen adviseert op velerlei gebied

Schol Inkomen geeft advies over inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensionering aan werkgevers, werknemers, ondernemers en andere belanghebbenden zoals nabestaanden.

Het is niet ons eerste belang of er een verzekeringsproduct tot stand komt ter bescherming van het gezinsinkomen. Wij zoeken binnen een kader van contractuele verplichtingen, wettelijke en fiscale bepalingen naar passende en betaalbare mogelijkheden om een regeling ter bescherming van het inkomen te treffen.

Pensioenadvies is ook een van de pijlers van Schol Inkomen. Wij adviseren werknemers en ondernemers over hun oudedagsvoorziening, of dat nu de verplichte aansluiting van werknemers bij het bedrijfstakpensioenfonds betreft of de pensioenopbouw in eigen beheer van de directeurgrootaandeelhouder. Voor veel mensen is dit complexe materie waar zij liever niet mee bezig zijn. Maar er kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die van grote invloed zijn op de pensioenvoorziening en waarbij een goed advies noodzakelijk is, bijvoorbeeld een fusie, een echtscheiding of stoppen met het bedrijf.

Ook bedrijfsmatig is het niet alleen van belang of er een goede inkomensverzekering en arbodienst geregeld is, we kijken naar de inzetbaarheid van mensen in het bedrijf en de daarbij behorende risico’s en verplichtingen, of dat nu eigen werknemers betreft of ingehuurde krachten van buitenaf. Niet alleen ziekte en arbeidsongeschiktheid is een personeelsrisico maar ook het bedrijfsimago, kwaliteit en productiviteit. Kortom inzetbaarheid van mensen in de organisatie.

Omdat verzekeringsoplossingen slechts een beperkt onderdeel van de advisering betreft, werken wij met zogenaamde netto producten. Dit betekent dat wij geen beloning van de verzekeringsmaatschappij ontvangen.

Wij brengen onze diensten rechtstreeks in rekening bij u als opdrachtgever. Voor de totstandkoming van de overeenkomst weet u wat onze kosten zijn. Dat is wel zo helder.

Schol Inkomen
www.scholopurk.nl

Onze partners