Gepubliceerd op 16 januari 2018

“We hebben altijd de ambitie gehad om zonder subsidie te kunnen draaien.”

Bij de zelfstandige tankstations van OrangeGas kun je groengas tanken en je auto opladen. Daarnaast exploiteert het bedrijf tientallen geïntegreerde groengas vulpunten bij tankstations van lokale oliehandelaren zoals Fieten Olie en Van Staveren en de grote maatschappijen BP, Avia en Shell.

Marcel Borger startte OrangeGas in 2008 met zijn zwager Pelle Schlichting. Marcel was bekend met de sector. Hij werkte tot dat moment bij een bedrijf dat brandstofpompen en tankinstallaties leverde en onderhield. Op een familiefeestje kwamen ze op het idee dat alternatieve brandstoffen wel eens heel interessant zouden kunnen worden. ‘De ochtend na het feestje zaten we al om de tafel om het bedrijfsplan voor OrangeGas te schrijven. Inmiddels kun je al op zo’n 70 locaties bij ons tanken.’

Toekomst: mix van brandstoffen

Elektrisch rijden lijkt een grote vlucht te nemen, maar OrangeGas gelooft in groengas en andere alternatieven. ‘Er zal altijd een mix van brandstoffen blijven bestaan. Afhankelijk van het soort vervoer kiezen bedrijven en consumenten voor een bepaald product. Voor de een zal dat elektrisch zijn, voor een ander ligt groengas veel meer voor de hand. Wij werken bijvoorbeeld samen met koeriersbedrijven en vuilnisophaaldiensten. Met die bedrijven behalen we een flinke milieuwinst doordat zij overstappen van diesel op biogas. Taxi’s in Amsterdam stappen op dit moment over op groengas omdat het betaalbaar en haalbaar is. En ook voor consumenten is het interessant. Een kleine auto op gas kost al gauw een paar duizend euro minder dan de dieselvariant en de brandstof is goedkoper. In de regio Amsterdam leveren we naast groengas vloeibaar CO2 voor koelinstallaties op vrachtwagens. Weer als alternatief voor diesel. Zo dragen we bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Ik denk trouwens dat elektrisch rijden een overgangsfase is. Uiteindelijk zal waterstof belangrijk worden. Daarom investeren wij in de nabije toekomst ook in tankstations voor die brandstof.’

Met en zonder subsidie

Het draait bij OrangeGas om duurzaamheid en mobiliteit. Daar zijn subsidies voor. Marcel: “In de beginfase hebben we gebruik gemaakt van de overheidssubsidies. De regelingen die er toen waren, gaven ons een mooie duw in de rug. Maar we hebben vanaf het begin de ambitie gehad om binnen 5 jaar op eigen middelen te kunnen draaien. Je start een bedrijf niet voor een paar jaar, er moet toekomst in zitten. Vanaf de 41e tanklocatie hebben we alles neergezet zonder subsidie, ruim binnen die 5 jaar. Zo hebben voor de ontwikkeling van Friesland en Amsterdam marktconforme leningen gekregen vanuit de energiefondsen FSFE en AKEF.

Onze hele biogasketen is subsidievrij. Dat is bij elektriciteit uit zonnepanelen of van windmolens wel anders. Sinds de zomer van 2015 produceren we op 2 plaatsen biogas uit rioolwater en GFT. Voor deze productielocaties maken we geen gebruik van de subsidies zoals de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE). Het biogas dat we produceren leveren we na bewerking aan het aardgasnet. Wij verkopen biogas onder de naam Groengas. Voor iedere kilo die je daar van tankt, leveren wij een kilo biogas aan het net.”

Groeien in Europa

Inmiddels is OrangeGas ook actief buiten Nederland. Het bedrijf kocht 12 tanklocaties in Duitsland, in Noordrijn-Westfalen. Het gaat om vulpunten bij vestigingen van Aral en Total. ‘En we hebben plannen om verder te groeien in België, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Met duurzaam beleggingsfonds Meewind als investeerder willen we doorgroeien naar 1.000 locaties waar je duurzaam kunt tanken en opladen.

Ondernemerstip van Marcel Borger

Wees transparant! Laat je klanten zien waar een product vandaan komt, hoe het tot stand komt. Dat geeft vertrouwen. En laat partijen waarmee je samenwerkt zien hoe je je geld verdient. Dat is het beste uitgangspunt om samen verder te groeien.

Meer informatie over OrangeGas is te vinden op www.orangegas.nl

Onze partners