Gepubliceerd op 18 september 2018

CO2-prestatieladder en Friesland Lease

De CO2-prestatieladder en het behalen van het certificaat staan centraal in deze blog. Naast dat wij bij Friesland Lease bezig zijn om ons zo duurzaam mogelijk te verplaatsen, zijn er intern ook allerlei projecten aan de gang. Wij hebben het in één van onze andere blogs al gehad over de MVO prestatieladder, maar dat is niet het enige project waar wij mee bezig zijn. Wij zijn op dit moment bezig om het certificaat aan te vragen voor de CO2-Prestatieladder.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze verminderen van CO2. Niet alleen binnen het bedrijf zelf maar ook binnen projecten en stakeholders.

Met de CO2-Prestatieladder willen wij graag laten zien wat we daar mee kunnen doen in de praktijk en niet zo zeer de regelgeving benadrukken. Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in bijvoorbeeld lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

De laddersystematiek in het kort

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. De focus ligt bij ons om eerst niveau 3 te halen en daarna te kijken wat voor mogelijkheden er verder nog zijn om uit te breiden naar eventueel andere niveaus.

En nu, concreet!

Inzicht

Friesland Lease heeft een 0-meting gedaan wat betreft het energieverbruik. Vanuit deze 0-meting kunnen we jaarlijks de metingen herhalen en deze vergelijken met voorgaande jaren. Maar ook doelstellingen met betrekking tot MVO en de CO2-Prestatieladder worden gebaseerd op deze 0-meting. Deze cijfers roepen ook vragen op:

  • Hoe snel kunnen we de transitie maken naar een fossielvrije bedrijfsvoering?
  • Is het mogelijk om als accountmanager gebruik te maken van een full electric auto?

Reductie

Friesland Lease heeft een Reductieplan (energiemanagement) opgesteld conform NEN-ISO 50001. Aan de basis van dit plan staan kwantitatieve doelstellingen die erop gericht zijn om de bedrijfsvoering in de toekomst volledig fossielvrij te maken. Of te wel een CO2-footprint van 0.

Totdat we een fossielvrije bedrijfsvoering hebben gerealiseerd zijn we jaarlijks bezig om onze CO2-footprint te reduceren en compenseren we het restant.

U kunt denken aan kwalitatieve doelstellingen zoals het elektrificeren van ons wagenpark. Zodat ons zakelijk verkeer 100% elektrisch is. Met al 8 laadpalen op onze parkeerplaats zijn wij toekomstbestendig voor deze ontwikkeling. Ook het installeren van zonnepanelen op de daken van de Friesland Lease gebouwen behoort tot de mogelijkheden.

Participatie

Door te participeren in initiatieven gericht op duurzaam ondernemen en klimaat, willen wij enerzijds onze eigen kennis op dit gebied steeds verder ontwikkelen en tegelijkertijd ook bijdragen aan bewustwording bij andere bedrijven. Friesland Lease voert al jaren het motto ‘Duurzaam is een keuze’. Met allerlei acties, zoals de ‘Dikke Zunigerd award’ stimuleren wij al jaren duurzaam rijgedrag.

Contact

Wilt u meer weten over de CO2-Prestatieladder of informatie over onze mobiliteitsoplossingen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers en die vertellen hier graag meer over.

Onze partners