Gepubliceerd op 20 mei 2019

Verbeter je communicatie skills met een mediation training

Om je kennis nog verder uit te breiden, kan het volgen van een opleiding of training mediation beslist geen kwaad. Niet zelden besluiten mensen die werkzaam zijn binnen HRM, adviseurs, maatschappelijk werkers, coaches en managers een mediation opleiding of training te volgen om op die manier hun basisberoep nóg beter in te kunnen vullen en daar een extra kwaliteit aan toe te voegen. En bovendien zijn de aangeleerde mediation technieken ook thuis en in de directe omgeving prima toe te passen.

Ook om relaties te beëindigen

Het herstellen van de relatie tussen twee (of meer) mensen (of organisaties) of het zorgdragen dat een relatie op een zorgvuldige manier beëindigd wordt, is in de kern wat mediation inhoudt. Mediation wordt in de praktijk vooral toegepast op de werkvloer en binnen teams, maar ook binnen samenwerkingsverbanden en binnen families. “Mediation wordt overigens niet alleen ingezet om een relatie te redden, maar ook juist om een relaties te beëindigen. Denk in dat kader maar eens aan een echtscheiding of als werkgever en werknemer besluiten uit elkaar te gaan.”, aldus Merlijn Groep. Door deze relaties op een goede wijze te stoppen, worden vervelende vechtscheidingen en zakelijke en langslepende conflicten voorkomen.

Neutrale en doortastende houding

Behalve deskundigheid wordt van een goede mediator een neutrale, zakelijke en doortastende houding gevraagd. Bovendien is een mediator in staat een conflict te begrijpen en adequaat op te treden in elke fase waarin een conflict zich bevindt. Een deskundig mediator koppelt theoretische kennis aan ervaring, is op de hoogte van de relevante juridische aspecten en kan een conflict binnen de relevante juridische context plaatsen. Daarbij zijn de gedragsregels die zijn opgesteld door de MfN, ofwel de Mediators federatie Nederland leiden.

Neutraliteit bewaren

Een mediator is altijd neutraal. Sterker nog, een neutrale houding en uitstraling is een absolute voorwaarde om een vertrouwensband op te bouwen en te behouden. Die neutraliteit moet altijd gehandhaafd blijven, ook als afbreuk wordt gedaan een normen en waarden die de mediator aanhangt, zoals de mediator een balans moet zien te bewaren tussen een meer zakelijke houding en een meelevende reactie. Een constructieve werkrelatie is noodzakelijk voor de mediator om zijn rol goed in te kunnen invullen. Een nadere vertrouwensband is niet nodig, niet passend en zelfs onwenselijk.

De vaart in het proces houden

De vaart in het proces houden is ook al iets waarvoor de mediator verantwoordelijk gehouden wordt, zonder uiteraard dat er haastige en minder afgedichte oplossingen tot stand worden gebracht. De mediator heeft begrip voor emoties, maar stelt daar ook duidelijk paal en perk aan. Daarbij heeft een mediator altijd zijn doel voor ogen: het maken van haalbare en voor beide partijen heldere afspraken.

Onze partners