Gepubliceerd op 15 november 2018

Ondernemer met schuld aan eigen BV krijgt sigaar uit eigen doos

Ons kabinet is vriendelijk voor het midden- en kleinbedrijf. Dat was de eerste gedachte die in me op kwam toen ik de plannen van ons kabinet voor 2019 en verder zag.

In mijn blog van eind mei 2018  ( Belastingverzwaring dreigt voor mkb ondernemer) liet ik al weten niet blij te zijn met de plannen van het kabinet voor de MKB-ondernemer. Kennelijk zag het kabinet dat bij nader inzien ook en werd de verhoging van de box 2-heffing alsnog voor een belangrijk deel teruggedraaid.

Dividenduitkeringen naar privé zijn vanaf 2021 belast tegen 26,9% en niet tegen de eerder voorgestelde 28,5%. Nog steeds meer dan de huidige 25%, maar daar staan de lagere vennootschapsbelastingtarieven tegenover.

Addertje onder het gras
Maar wat zag ik tot mijn verbazing in de kleine lettertjes staan? Dit “cadeautje” wordt gefinancierd door diezelfde DGA die een schuld van meer dan € 500.000 heeft bij zijn BV!

Veel meer dan dit staat er niet. Geen uitwerking, niet duidelijk hoeveel belasting betaald moet worden en of het alleen op rekening-couranten ziet.

Inmiddels steeds meer duidelijk
Uit de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019 valt op te maken dat het geldt voor alle schulden aan de BV. Wel wordt voor bestaande eigenwoningschulden een overgangsmaatregel getroffen. Tevens staat hierin opgenomen dat het meerdere boven € 500.000 wordt belast tegen 26,9% en dat de wet niet ingaat per 1 januari 2020, zoals oorspronkelijk aangegeven, maar per 1 januari 2022.

In het voorjaar van 2019 wordt de exacte inhoud van het wetsvoorstel bekend.

Hoge schuld aan BV is mogelijk foute boel
Heeft u dus een schuld aan uw BV die meer bedraagt dan € 500.000, dan zou de tegemoetkoming ten aanzien van het aanmerkelijk belang-tarief dus wel eens een sigaar uit eigen doos kunnen zijn. Aangezien nog niet duidelijk is hoe het wetsvoorstel er precies uitziet, blijft het deels speculeren en is het niet zinvol direct actie te ondernemen.

Vanzelfsprekend volgen wij het op de voet en blijven we u op de hoogte houden.

Voor meer informatie: www.oovb.nl