Gepubliceerd op 7 juni 2019

SDE+ subsidie aanvragen voor je zakelijke zonnepanelen: vergeet dit niet!

De SDE+ subsidie maakt al sinds 2011 het aanschaffen van zonnepanelen voor je bedrijfspand veel aantrekkelijker, door het financieel competitief te maken met het afnemen van grijze stroom van het energienet. Zit je in het proces van het aanschaffen en installeren van een zakelijke zonnestroominstallatie? Dan is het belangrijk dat je deze dingen weet over de SDE+ subsidie!

Allereerst is het handig om te weten dat de subsidie-aanvraag verdeeld is over 2 rondes per jaar: 1 in maart en 1 in oktober. In dit proces is het dus belangrijk te weten of de subsidieronde al binnenkort op het programma staat of dat u nog even tijd heeft. De eerste aanvraagronde vond plaats van 12 maart tot en met 4 april. De exacte data van de aanvraagronde in oktober 2019 zijn nog niet bekend gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Elke aanvraagronde is opgedeeld in een aantal deelrondes die van elkaar verschillen op basis van de maximale hoeveelheid subsidie die kan worden aangevraagd per kWh. Zo kon in de eerste deelronde van 12 maart tot 18 maart maximaal 0,09 euro per kWh worden aangevraagd terwijl van 18 tot 25 maart 0,11 euro per kWh en van 25 maart tot 4 april  0,13 euro per kWh kan worden aangevraagd. Nu lijkt het vanzelfsprekend om te wachten tot de laatste ronde waar 13 eurocent kan worden aangevraagd per kWh, echter is dit niet noodzakelijkerwijs de beste optie. Zo heeft de ronde van maart een budget van 5 miljard euro toegekend gekregen. Mochten dan in de eerste deelronde (van 12 tot 18 maart) al voor 5 miljard aan subsidie zijn aangevraagd en toegekend, dan volgen er geen verdere deelrondes. Daarom moet men de afweging maken of zij het waard vinden om een ronde subsidie mis te lopen tegen de kans dat ze hogere subsidie kunnen ontvangen; 4 eurocent per kWh kan op een installatie van een paar honderd duizend kWh toch nog een leuk bedrag schelen!

Na uw aanvraag wordt deze door het RvO allereerst beoordeeld op basis van volledigheid, waarbij de volledigheidsdatum de rangschikking van uw aanvraag bepaalt. Daarnaast moet uw aanvraag aan de subsidievoorwaarden voldoen, wat gecontroleerd wordt aan de hand van technische en financiële data.

Als u dan van het RvO subsidie hebt toegekend gekregen heeft u 18 maanden om bewijs van installatie te leveren. Omdat innovatie in de duurzame energie industrie op hoog tempo verloopt is het misschien de moeite waard om gebruik te maken van (een deel van) de 18 maanden omdat de zonne-installaties in prijs sterk kunnen dalen, terwijl je dan nog de subsidies van anderhalf jaar geleden ter beschikking hebt. Dit kan financieel heel aantrekkelijk zijn.

U hebt met de toegekend subsidie 15 jaar lang recht op een basisbedrag. Dit is een van de drie verschillende bedragen die u heeft aangevraagd in een van de deelrondes. Elk van de 15 jaar wordt een (verschillend) correctiebedrag bepaalt aan de hand van onder andere de kostprijs van zonne-installaties en de prijs van (de concurrende) grijze stroom. Het basisbedrag min het correctiebedrag ontvangt u dan ieder jaar per kWh.

De actuele data en subsidiebedragen voor de SDE+ aanvraagronde van Oktober volgen nog, houd https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie in de gaten voor deze informatie!

Direct inzicht hoeveel je met zakelijke zonnepanelen kunt verdienen? Of een gratis advies op maat? www.zonnestroomnederland.nl