Gepubliceerd op 13 december 2018

Zonder investering geen match

In deze economische voorspoed worden heel veel vacatures niet opgevuld. Vooral banen voor praktisch geschoolde arbeid liggen voor het oprapen. Vreemd genoeg zitten veel mensen uit deze doelgroep aan de kant, vooral mensen met een zogenaamde achterstand tot de arbeidsmarkt. Wat kunnen we hieraan doen? We spraken met Metin Durmus en Turgay Tankir van MVO Solutions hoe zij dit probleem oplossen.

“We zijn een redelijk grote sociale uitzender en hebben ongeveer 600 mensen die dagelijks voor ons werken in verschillende branches binnen de bouw, zorg, logistiek en techniek”, begint Metin Durmus. Hij is directeur van MVO Solutions. “Uitzenden, detachering en payrolling is een van de activiteiten. Een andere is dat wij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt bemiddelen en begeleiden bij bedrijven die aan hun verplichtingen op het gebied van social return willen voldoen. Wij zijn hierin gespecialiseerd en we doen het door het hele land. Hiernaast leiden we zelf mensen op met korte leerwerktrajecten.”

Kijken naar talent
De opleidingen zijn bedoeld om mensen in een relatief korte tijd terug te brengen op de arbeidsmarkt. “Dat kunnen zij-instromers zijn, die korte of langere tijd in een uitkeringssituatie zitten en daar niet op eigen kracht uitkomen door bijvoorbeeld gebrek aan werkervaring en doordat ze te lang uit het arbeidsproces zijn geweest”, legt Turgay Tankir uit. Hij is regiodirecteur van MVO Solutions in Nijmegen, waar de opleiding het grootst is. “We zoeken naar de mogelijkheden van mensen”, zegt Turgay Tankir. Hij wil dat zijn mensen gemotiveerd kiezen voor een beroep. “We kijken naar iemands talenten en fysieke mogelijkheden. We hebben bijvoorbeeld een schildersopleiding. Iemand met hoogtevrees kunnen we daar niet plaatsen, want je moet met regelmaat een hoge trap op. Daarnaast moet iemand een bepaalde zelfstandigheid hebben om in je eentje opdrachten te kunnen uitvoeren.”
</tekst>

Leerwerktrajecten
“Al deze mensen zijn honderd procent beschikbaar voor de arbeidsmarkt en zijn om verschillende redenen, bijvoorbeeld sociale, relationele of financiële redenen, langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest”, gaat Turgay Tankir verder. “Of statushouders. Dat zijn over het algemeen uitstekende werknemers, maar zij moeten het Nederlandse arbeidsethos ontwikkelen of ze zijn nog bezig met hun taalontwikkeling. Daardoor komen ze niet aan een baan. Al deze mensen komen vaak in een vicieuze cirkel terecht waar ze zonder hulp bijna niet uitkomen.

Bij de schildersopleiding komen ze een half jaar in een leerwerktraject. Daarna kunnen ze aan de slag als assistent schilder.” Naast de schildersopleiding biedt MVO Solutions ook leerwerktrajecten op het gebied van bouw, logistiek, elektrotechniek en in de zorg. Daarbij werken ze samen met ROC Nijmegen en in Arnhem en De Liemers met Rijn IJssel.

Investering
De opleidingen worden gefinancierd door de overheid. “Ook draagt de overheid bij in de vorm van loonkostensubsidie als onze mensen aan de slag gaan bij een bedrijf”, verduidelijkt Metin Durmus. “Bedrijven investeren in de vorm van stageplekken of betalen onze mensen die daar aan het werk zijn. Wij zorgen voor de begeleiding op de werkvloer met onze jobcoaches. Als je niet bereid bent te investeren, dan ontstaat er geen match.” Het doel van MVO Solutions is de mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten. “Met goede begeleiding en ondersteuning kunnen we iedereen aan het werk krijgen”, zegt Turgay Tankir vol trots. “Ik haal hier heel veel voldoening uit. Het is mooi werk.”

Onze partners