Gepubliceerd op 15 oktober 2019

Een puik product…en dan?

Ooit verandermanager bij Rabobank, werd Paul van Uum metaalondernemer die constructies bouwt voor zonnepanelen. Zo raakte hij betrokken bij duurzaamheidproducten. Specifiek: elektriciteit als energiebron.

“Je kunt ermee verwarmen en drogen, dat was mijn opstap naar infraroodtechnologie”, vertelt Van Uum. “Gangbare mening was dat verwarmen en drogen met elektriciteit pure energieverspilling is. Toch zocht ik, met een investeerder en onderzoeker, uit hoe het wel kan en met duurzaamheidswinst.” Belangrijke ruggensteun: het klimaatakkoord van Parijs (2015) noemt elektriciteit als energiebron van de toekomst. Maar opgewekt zonder kolen, olie en gas.

Stabiel product

Drie jaar geleden had Van Uum een stabiel werkend infraroodpaneel om te verwarmen en drogen. De eerste marktervaring met stalverwarming voor geiten en varkens is positief. Daarna richt hij zich op de bouwsector met een infraroodpaneel dat bij drogen van bouwvocht effectiever werkt dan gangbare methoden én krimpscheuren voorkomt.

Met zijn bedrijf Rolateme is van Uum nu klaar voor de grote stap: de markt van wonen, kantoren en bedrijfspanden. “Potentieel een enorme duurzaamheidsmarkt.

En mijn product voldoet aan alles om een succes te worden. Het is hoogwaardig, in grote volumes te produceren, concurrerend in aanschaf, makkelijk te installeren, lokaal toepasbaar, comfortabel, modulair en met domotica en een elektrische boiler te combineren tot een geïntegreerd systeem.”

Schraven denkt sinds enkele maanden met van Uum mee over innovaties en het benaderen van marktpartijen. Hij bevestigt dat de Rolateme infraroodpanelen perfect aansluiten bij de markttrend “De panelen zijn in maatvoering, verwerking en toepassing aangepast op bestaande en nieuwe woon- en werkomgevingen, met name systeemplafonds (kantoren).”

Van het gas af

Toch haakten partijen met serieuze interesse, onder andere uit de bouwsector, af. “Verschillende denkwerelden”, merkt John Schraven op. “Bouwers werken projectmatig met in losse projectbudgetten vaak weinig ruimte voor innovatie. Paul denkt in systemen waarmee we de gebouwde omgeving van het gas af kunnen halen. Bovendien werken bouwers met vaste partijen, zoals installatiebedrijven. Die willen er -begrijpelijkerwijs- niet iemand bij die aan hun verdienmodel knaagt. In die markt moet je partijen aan je binden met een gedeeld belang, zoals opdrachtgevers, architecten, gemeenten en woningcorporaties.”

Van Uum en Schraven stemmen overeen: Sparren over technologische concepten in relatie tot de markt is nuttig als je dezelfde ‘taal’ spreekt. Je maakt kennis met nieuwe perspectieven en ontdekt andere manieren om marktpartijen te benaderen.

Voor wie het product wil zien: Rolateme infraroodpanelen zijn geplaatst in de kerk in Terborg, een bedrijfspand in Rhenen, een woon/winkelpand in Eibergen, een winkel in Arnhem en in een jaren 50/60 Doetinchems woonhuis. Van het laatste gefaseerde project toont Van Uum via een vlog op LinkedIn en YouTube de voortgang.

Tekst en fotografie: Huub Luijten

Onze partners