Gepubliceerd op 8 oktober 2019

Samen kansen creëren in de circulaire economie

“Een bedrijf kan een prachtig verdienmodel hebben, maar als de productieprocessen zwaar milieuvervuilend zijn, dan hebben bedrijven ons inziens geen kans in de toekomst en gaan wij er niet mee in zee. Bij de zakelijke financiering kijken we steeds meer naar de mate waarin een bedrijf maatschappelijk verantwoord en duurzaam onderneemt. Bedrijven die een duurzaam product maken of duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, worden door de bank beter gewaardeerd. Dat heeft een positief effect op de financierbaarheid van het bedrijf en uiteindelijk ook op onze financieringscondities”, vertelt Cris van Arkelen, directeur Bedrijven van Rabobank Arnhem en Omstreken. Cris werkt al ruim 29 jaar bij de Rabobank. “Ik ben bij de bank gaan werken omdat ik mensen wil helpen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik was en ben ervan overtuigd dat wij als bank onder andere door middel van financiering mensen kunnen helpen om hun dromen waar te maken. Aan de andere kant helpen wij ze ook door te adviseren bepaalde dingen vooral niet aan te gaan.”

Axel Jansen van Jazo Zevenaar BV: ”Circulair van A tot en met Z”

Axel Jansen is eigenaar van JAZO Zevenaar BV, innovatief specialist in afscherming, toegang en ventilatie van techniekruimten. Het bedrijf bestaat al ruim 50 jaar en was in 2015 het ‘Slimste Bedrijf.’ Axel Jansen: “Wij zijn sinds dit jaar betrokken bij de Rabobank Circular Economy Challenge. Dat doen wij omdat wij meegaan in de ambitie om ons bedrijf/onze producten te verbeteren in de circulaire gedachte. De ontwikkelingen in het speelveld dwingen je welhaast om niet van a tot en met t mee te gaan, maar van a tot en met z. Tot nu toe hebben we twee rondes achter de rug: de eerste was een kennismaking met de Rabobank en een aantal externe partijen, de tweede ronde was verdiepend samen met KPMG en de Rabobank.

Tijdens de tweede ronde hebben we besproken of onze producten en ideeën überhaupt geschikt bleken. Dat is het geval. Bij Philips zeggen ze ‘Wij verkopen geen lampen, maar we verkopen licht’. Dat is een andere manier van benaderen: van producten naar dienstconcepten. Die dienstconcepten gaan wij ook implementeren. Als voorbeeld: wij produceren deuren en ventilatieroosters voor elektriciteitsruimten. Dit zijn producten die wij verkopen aan onze klanten, maar is dit wat ze willen? Eigenlijk hebben onze klanten behoefte aan toegang, ventilatie en afscherming, dus dat is wat wij ze moeten bieden. Een ander voorbeeld: in de elektriciteitsruimten staat vaak een bepaald vermogen opgesteld. Door de toenemende vraag naar vermogen door woningen en industrie, moesten de deuren en roosters tot nu toe om de zoveel tijd aangepast worden.

Nu gaan wij dat anders aanpakken: we zetten direct in op de toekomstige vraag naar het vermogen, waardoor kosten gedurende de gebruiksperiode afnemen voor onze klanten en we verminderen de recycle fases. Die manier van denken schuiven we ook door naar onze andere producten en we gaan ook leaseconcepten aanbieden. Voor alle veranderingen die dit met zich meebrengt in onze bedrijfsvoering, hebben we uiteraard onze klanten nodig. We hopen er volgend jaar mee aan de slag te gaan. De nieuwe manier van denken brengt binnen ons bedrijf veel PRET met zich mee, pret in de zin van Positiviteit, Respect, Enthousiasme en Teamwork. Het wordt breed gedragen, want we zijn er met 4 man mee bezig.“

Verduurzaming

“Verduurzaming van de economie is noodzakelijk en zorgt voor verbetering van onze leefomgeving. Het is al een belangrijk item in het heden en zal nog belangrijker worden in de toekomst. Verduurzaming leidt tot betere leefomstandigheden. Dat gaat stap voor stap: je kunt niet ineens van de lineaire naar de circulaire economie, maar stapsgewijs en met elkaar kun je veel bereiken. Daar dragen we graag aan bij met ons dienstenpakket, ons netwerk, onze kennis en kunde”, aldus Cris van Arkelen. Een aantal jaren geleden is de Rabobank begonnen met de Circular Economy Challenge. “Het doel hiervan is ideeën uit de circulaire economie te gebruiken om nieuwe zakelijke kansen te creëren. Het is een interessant programma dat praktisch inzicht geeft in de mogelijkheden om circulair te ondernemen. De Rabobank ziet circulair ondernemen als hét zakelijk concept van de toekomst en geeft met dit programma concreet invulling hieraan. Wij zijn een voorloper onder de financiële dienstverleners door op deze schaal met onze klanten aan de slag te gaan op het gebied van de circulaire economie. We zijn graag daadkrachtig als het gaat om duurzaamheid. Daar getuigt de CE Challenge van.”

Samen

De Rabobank helpt ondernemers die ‘iets’ willen met circulair ondernemen maar niet altijd weten hoe ze dat precies aan moeten pakken. Vooropgesteld: we werken samen met de ondernemers, als bank verplichten we hen tot niets. We willen hen graag helpen. Dat kan door een denkproces te initiëren of door ondernemers met elkaar te verbinden. Vaak leggen we ook contacten met KPMG en Kiemt, organisaties die landelijk en regionaal de circulaire transitie helpen versnellen. Als een ondernemer aan de CE Challenge wil deelnemen, maken wij – heel concreet – voor hem een ideeënkaart. Daarop staan potentiële circulaire kansen. Deze kansen bespreken we met de ondernemers en al sparrend ontstaan er vaak nog meer ideeën en oplossingen. Uiteindelijk kiest de klant een kans en gaan we concreet aan de gang met een actieplan om die kans te pakken.” De manier van werken heeft al veel goeds opgeleverd. “Soms liggen oplossingen voor de hand, een andere keer vereist het meer denk- en puzzelwerk. Wij zijn er van overtuigd dat negen van de tien ondernemers aan de slag kunnen met circulair ondernemen. Er zijn veel niveaus waarop dat kan. Een aantal voorbeelden ter concretisering: Er zijn veel bedrijven die producten verkopen welke na gebruik worden weggegooid. Hierdoor verdwijnen er vaak nog grondstoffen die zouden kunnen worden hergebruikt. Als de producent de producten in eigendom houdt kan hij ze terugnemen na de economische looptijd en weer hergebruiken. In een tijdperk waar grondstoffen steeds schaarser worden kan dit een belangrijk onderdeel worden. Een grote, landelijk opererende hotelketen met ook in de regio Arnhem enkele vestigingen is een plan aan het uitwerken om deze manier van werken in hun onderneming toe te passen. De transitie gaat niet alleen over inspanningen verrichten, maar ook over nieuwe kansen creëren.”

Grijp uw kans

“Ondernemers die geïnteresseerd zijn, nodigen wij van harte uit om contact op te nemen met mij of een van onze accountmanagers. Er is heel veel mogelijk, dus ik zou zeggen: grijp uw kans en lever een bijdrage aan de transitie van lineaire naar circulaire economie. Daar heeft iedereen uiteindelijk baat bij.”

Tekst: Mathilde Lentjes
Fotografie: Jacques Kok

Onze partners