Gepubliceerd op 2 april 2020

Oriëntatiecarrousel opent de deur naar nieuw perspectief

De huidige arbeidsmarkt vraagt dat werkgevers en inwoners elkaar ontmoeten, zodat er een klik ontstaat. Daarom zijn we eind september ‘19 gestart met de voorbereiding van oriëntatiecarrousels. In februari 2020 is de 1e oriëntatiecarrousel gestart in de techniek. We laten inwoners kennis maken met voor hen onbekende branches. Zo ontstaan er onverwachte matches. Een boekhouder bijvoorbeeld die hele goede competenties blijkt te hebben als logistiek planner.

Nu ziet het leerwerkloket een lacune in de oriëntatiefase en springt daar op in met de oriëntatiecarrousels. We bieden inwoners de kans om bij een branche te oriënteren. Om zo competenties en talenten te ontdekken en die te ontwikkelen. Die boekhouder bijvoorbeeld gaat niet zelf naar een logistiek bedrijf, dus je moet iets organiseren. Tot eind 2021 draaien we carrousels voor verschillende branches: techniek, horeca, zorg & welzijn, transport & logistiek, ICT en groen. Inwoner maakt kennis met onderwijsmogelijkheden in een branche, gaat oriënteren in de praktijk van het onderwijs en oriënteert in een bedrijf. Na oriëntatie volgt er een passend advies: is er een training nodig of een opleiding op maat. Zo ga je competenties matchen met werk in de nieuwe branche. Het gaat erom hoe beide partijen naar elkaar toe bewegen, een werkgever zal ook kijken hoe ze een vacature passend kunnen maken, vertelt Thirsa Kros, projectleider Oriëntatiecarrousels.

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de oriëntatiecarrousels.

Jongsleden februari startte de carrousel in de techniek met een enthousiaste groep inwoners, ontvangen op de school voor techniek Rijn IJssel voor een voorlichting leren en werken in deze branche. Momenteel zijn de meesten van deze groep aan het oriënteren binnen onderwijs, leerwerkbedrijven en/of bij aangesloten werkgevers. Samen met de accountmanagers van WSP zijn enthousiaste werkgevers bereid gevonden hun deuren te openen.

Nu zijn de voorbereidingen voor de oriëntatiecarrousel richting Horeca & Gastvrijheid in gang. De uitvoering vindt plaats wanneer het weer verantwoord georganiseerd kan worden en is afhankelijk van de richtlijnen en ontwikkelingen rondom het Corona virus .

Wij organiseren ook praktijkmiddagen, zorgen voor kandidaten en blijkt dat er tien mensen tegelzetter willen worden, gaan we ook de opleiding regelen. Bovendien kunnen werkgevers via de oriëntatiecarrousel aan hun Social Return verplichting voldoen.” Werkgevers kunnen met vragen bij het Leerwerkloket terecht. Dorry Willemsen: “Over het regelen van scholing of de financieringsmogelijkheden. Of voor een gesprek over de veranderingen in het bedrijf die nodig zijn om de kans op kandidaten te vergroten. En als ze inwoners willen laten kennismaken met hun branche.

Het Leerwerkloket is een landelijk initiatief. Wij werken samen met gemeenten, ROC en UWV en adviseren inwoners en ondernemers over leren en werken. Wij geven onafhankelijk advies. Prioriteit ligt bij de inwoner die welkom is op het inloopspreekuur of op afspraak. Daarnaast organiseren wij leerwerktrajecten, praktijkmiddagen en voorlichting.

Binnenkort organiseren wij masterclasses om onze specifieke onderwijs- en arbeidsmarktkennis te delen. Zodat inwoners van de mogelijkheden met betrekking tot leren en werken van de juiste informatie kunnen worden voorzien. Onze website zal worden uitgebreid (onze website is in 2019 door 10.000 bezoekers bezocht). We behouden inloopspreekuren en de mogelijkheid voor een individueel gesprek.

Werkgevers Midden Gelderland

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de oriëntatiecarrousels, wij vragen hen hun bedrijfsdeur te openen om nieuw talent te ontmoeten en een mogelijkheid te bieden om te oriënteren en in gesprek met te gaan. Werkgevers door mee te doen ook aan hun SROI verplichting voldoen. Werkgevers kunnen altijd met hun vragen terecht bij het leerwerkloket. «

Aanmelden voor de oriëntatiecarrousels? Neem contact op met Thirsa Kros, thirsa.kros@lerenenwerken.nl , telefoon 06 – 24 98 21 93
Of een adviesgesprek met 1 van de adviseurs van het leerwerkloket: https://middengelderland.lerenenwerken.nl/contact-1

Onze partners