Gepubliceerd op 7 juli 2020

Samen circulair in Oost Nederland

“CIRCLES is hét innovatieve netwerk in Oost-Nederland waarin men door samenwerking de circulaire economie versnelt en daarmee in 2030 Oost Nederland als de koploperregio in de circulaire economie in Europa op de kaart heeft gezet.” Dat is de ambitie waar op 24 juni rond de 20 partijen in Oost Nederland hun handtekening onder hebben gezet.

Circulaire economie: men hoort er steeds vaker over. Maar wat is dat nu precies? Moet ik als ondernemer hier iets mee? Zo ja, wat dan en hoe pak ik dat aan? Wie kan mij daarbij helpen? Door toenemende schaarste en instabiliteit in de wereld zullen de prijzen van energie en grondstoffen gaan stijgen. Ook is er steeds meer aandacht voor het beperken van het gebruik van giftige stoffen en de uitstoot van broeikasgassen als CO2. Klanten vragen om schoon en duurzaam geproduceerde artikelen. Overheden stellen bij aanbestedingen steeds strengere eisen. Dat heeft allemaal gevolgen voor de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd worden er enorm veel grondstoffen en energie verspild en veel natuurlijk potentieel blijft onbenut. Dat kan anders, dat kan veel beter!

Afgezien van de morele overwegingen – de aarde goed achter laten voor komende generaties – is een nieuwe manier van organiseren dus onontkoombaar. Daarom moeten we van een lineaire naar een circulaire economie. De vraag is niet óf het gebeurt, maar wanneer. Met circulaire economie maakt men zich minder afhankelijk van grondstoffen en energie uit andere delen van de wereld.

CIRCLES is dé ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost Nederland wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie: ondernemers, studenten, docenten en onderzoekers, ambtenaren, bestuurders en burgerinitiatieven. Maar liefst 10 organisaties hebben de afgelopen drie jaar in dit platform samengewerkt en vele ondernemers en instellingen op weg geholpen. Zodat zij hun organisatie toekomstbestendig maken door anders om te gaan met energie en materialen en leren nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Dat is echter nog niet genoeg. We moeten sneller en daarom is het platform uitgebreid met nog eens acht partijen zoals de regio’s van Oost Nederland, Cirkelstad en verschillende brancheorganisaties. De provincies, grote bedrijvennetwerken, universiteiten en hbo-instellingen in Oost Nederland zijn nu partner in CIRCLES en dat maakt dit programma zo krachtig. Aangevoerd door Kiemt en VNO NCW Midden ontwikkelen zij de kennis en instrumenten nodig voor de transformatie, helpen daarna bedrijven, instellingen en overheid om de stap naar circulair te maken en overheid financiert mee, zodat ook mkb ondernemers aan de slag kunnen gaan.

Organisaties kunnen vanuit CIRCLES ondersteuning krijgen voor het opzetten van ketens, ontwerpen circulaire businessmodellen, onderzoek uitgevoerd door studenten, lectoraten en onderzoekers, oplossen van vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving, circulair design, financiering innovaties, scans voor inzicht in circulariteit van uw instelling, grond/reststroom uitwisseling en losse expertvragen. Via de website www.circles.nu of de accountmanagers van CIRCLES kunt u informatie krijgen over deze ondersteuning.

Tevens worden binnen CIRCLES verschillende projecten uitgevoerd, zoals Versnellingsimpuls CE Gelderland en SIGMA. Beide gefinancierd door de provincie Gelderland.

Het platform CIRCLES bestaat op dit moment uit VNO NCW Midden, Kiemt, HAN University of Applied Sciences , Saxion, Windesheim, Wageningen University & Research, Kennispoort Regio Zwolle, Cleantech Centre, Cleantech Regio, Stichting Natuur en Milieu Overijssel, Regio Arnhem Nijmegen, Living Lab Regio Food Valley Circulair, Regio Rivierenland, Regio Zwolle, Regio Twente, Oost NL, Cirkel Regio De Achterhoek en Koninklijke Metaalunie. «

Onze partners