Gepubliceerd op 20 februari 2017

Duurzaamheid loont

Samen de 34 bedrijventerreinen in de Liemers verduurzamen en de hele regio uiteindelijk tot de meest duurzame van het land maken. Aan dat doel en die ambitie werkt Groene Allianties de Liemers samen met ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en bewoners in de Liemers.

In de Liemers – globaal de geografische streek tussen Doesburg en Montferland – met om en nabij 150.000 inwoners – liggen maar liefst 34 bedrijventerreinen waarop in totaal ruim 3.000 bedrijven zijn gevestigd. Via de principes van de trias energetica wil Groene Allianties de Liemers tot de meest duurzame regio van Nederland maken. Daarvoor zet ze de keten van energiebesparing, energie delen (lokaal balanceren) en duurzame opwekking in, van het hele bedrijfsterrein tot het individuele bedrijf. Groene Allianties de Liemers is ontstaan vanuit een samenwerking van DEC Liemers en Stichting Groene Allianties.

In 2012 heeft Alliander, parallel met haar duurzame verbouwing van haar locatie op het bedrijventerrein in Duiven, het initiatief genomen om met haar ‘buren’ samen een aantal duurzame doelstellingen te realiseren. In dialoog met circa 25 bedrijven, gemeenten, ondernemersvereniging Lindus en andere organisaties, zijn vijf thema’s gekozen (energie, afval, mobiliteit, groen en samen delen) met per thema een aantal aansprekende, concrete, duurzame projecten. De samenwerking heeft de naam ‘Groene Allianties’ meegekregen en is sinds juni 2015 overgegaan tot een stichting.
Jos de Bruin, Programmamanager bij Groene Allianties de Liemers: “Groene Allianties de Liemers is de overkoepelende organisatie waarbinnen een groot aantal bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen die een duurzame ambitie hebben samenwerken. Samen komen we tot baanbrekende ideeën en succesvolle uitvoeringen. Door kostbare zaken zoals energie slim lokaal in te zetten, kunnen we enorme economische en ecologische winsten boeken.”

Verbinding

Wim Nabbe is omgevingsmanager bij Groene Allianties de Liemers. “We hebben twee doelen: we willen dat de Liemers in 2029 de meest duurzame regio van Nederland is. Daarnaast willen we nu de economische kansen op het gebied van duurzaamheid voor de regio optimaal benutten. Duurzaamheid loont, vooral voor en door ondernemers uit de Liemers daarbij te betrekken.

Om dit te bereiken initiëren we projecten, delen we kennis tijdens speciale bijeenkomsten en leggen we verbindingen tussen de talloze stakeholders. 
Stel dat je als bedrijf een warmteoverschot hebt en een naburig bedrijf heeft een tekort. Met de juiste technieken is dit makkelijk op te lossen. Goed voor het milieu en voor de portemonnees van de bedrijven.”

Duurzaamheid loont


Groene Allianties de Liemers helpt bedrijven hun bedrijfsvoering op allerlei manieren te verduurzamen. Geen bla bla rapporten die in een bureaula verdwijnen om er nooit meer uit te komen, maar concrete plannen met duidelijke doelstellingen op het gebied van energie, mobiliteit, circulaire economie, bouw & wonen, onderwijs en groene omgeving.

Groene Allianties de Liemers heeft Energie van Hollandsche bodem gevraagd om bedrijven, woningcorporaties en overheden in de Liemers te helpen om zelf hun duurzame energie op te wekken en zo hun energierekening te verlagen. Erik Zweers, directeur van Energie van Hollandsche bodem: “We doen dat niet alleen maar samen met de regionale en lokale bedrijven. Daarbij kijken we eerst wat er aan energie bespaard kan worden. Dan kijken we hoe we de nog benodigde energie lokaal en duurzaam kunnen opwekken.”
Energie van Hollandsche bodem, gevestigd in Elst, Gelderland, ontwikkelt zonne-installaties op daken, grond, water en geluidschermen. Zij heeft daarvoor verschillende business modellen ontwikkeld waarbij niet alleen naar het opwekken van energie wordt gekeken.

Energie van Hollandsche bodem is al op verschillende plekken in de Liemers actief. Zo ontwikkelt ze zelf enkele zonneparken bijvoorbeeld op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Een van haar specialiteiten zijn postcoderoosprojecten. Dat zijn projecten waar particulieren en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting zonnepanelen kunnen kopen om daarmee hun energierekening te verlagen. Vooral interessant voor particulieren en bedrijven die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen plaatsen. Daarvoor huurt ze daken. Energie van Hollandsche bodem ontwikkelt een dergelijk postcoderoosproject op BAT Hal 12, het nieuwe stadhuis van Zevenaar.

Voorrang aan lokaal


Verduurzaming van vastgoed is een transitie die niet alleen besparingen oplevert, maar ook werkgelegenheid door zoveel mogelijk bedrijven uit de regio in te schakelen. 
“De huidige energie-infrastructuur is aan verandering onderhevig. Nu is de opwekking van energie centraal georganiseerd, bijvoorbeeld via grote kolen- en gascentrales. Duurzame energie wordt vooral decentraal opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen d.w.z. meerdere opwekpunten verspreid in de regio. Bij dat proces ligt het voor de hand om ook zoveel mogelijk lokale bedrijven zoals installateurs en andere deskundigen in te schakelen. Maar ook om de financiering zo veel mogelijk lokaal te organiseren omdat het om relatief kleine investeringen gaat. Investeren in lokale, duurzame projecten levert al snel meer rendement op dan geld op de spaarrekening zetten”, aldus Zweers.

Goed op weg, iedereen enthousiast. Hoe nu verder? Wim Nabbe: “We barsten van de ambities. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met nieuwe modellen op het gebied van energiebeheer. Voor bedrijven zijn het vaak forse investeringen. Wij broeden nu op alternatieven zoals een lease of huurcontract. Ook zijn we bezig om de afvalstromen in kaart te brengen en te optimaliseren. Nu komt het afval nog vaak via overbodige omwegen bij de vuilverbranding terecht. Dat is niet alleen slecht voor het milieu vanwege de vervoersbewegingen, maar ook verspillend en moet in onze ogen anders.” «

Info:
 www.groeneallianties-deliemers.nl

Fotografie: Huub Luijten

Onze partners