Gepubliceerd op 24 september 2018

Zelf ontslag nemen. Zo vergeet je niets.

Zelf ontslag nemen doe je natuurlijk niet elke dag. Maar een slepende verstoorde arbeidsrelatie, een verhuizing of verbetering van je huidige functie zijn enkele redenen waarom je kunt overwegen zelf ontslag te nemen.  Formeel heb je dan nog wel de nodige stappen te ondernemen. Hieronder enkele praktische tips.

Wel of geen recht op een WW-uitkering

Wanneer je zelf ontslag neemt krijg je meestal géén WW-uitkering. Er zijn echter uitzonderingen in het geval van gezondheidsredenen of indien je partner verhuist. Tevens kun je bij ontslag met wederzijds goedvinden meestal wél aanspraak maken op een WW-uitkering. Laat je vooraf goed adviseren of raadpleeg de uitkeringsinstantie UWV.

In de meeste gevallen neem je ontslag wanneer je een nieuwe uitdaging aangaat. In dat geval begin je met inachtneming van je opzegtermijn aansluitend met je nieuwe job en hoef je geen uitkering aan te vragen.

Opzegtermijn

Je opzegtermijn is vaak vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of in een voor jou geldend cao. Is dit voor jou niet van toepassing dan geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand. Wil je toch nog eerder stoppen dan dien je dit uiteraard altijd in overleg te doen met je huidige werkgever. Denk hier bijvoorbeeld aan vakantiedagen die je eventueel nog tegoed hebt. Heb je die niet en wens je desondanks te stoppen met je huidige werkzaamheden dan kan je met wederzijds goedvinden vrijgesteld worden van werkzaamheden. Zorg er wel voor dat dit schriftelijk wordt bevestigd.

Het indienen van je ontslagbrief

Om rechtsgeldig te zijn dient een ontslagbrief de volgende gegevens te bevatten;

  • De complete adresgegevens van het bedrijf waar je een arbeidsovereenkomst mee hebt.
  • Je complete naam en adresgegevens.
  • Het gegeven dat je ontslag neemt per [datum] met inachtneming van je opzegtermijn.
  • Een juiste ondertekening, plaats, de datum, je naam en je handtekening.

Het is niet noodzakelijk de reden van je ontslag te benoemen. Dit hangt natuurlijk geheel af van de relatie met je werkgever en indien deze er specifiek om vraagt. Neem je met een goed gevoel afscheid van je huidige werkgever is het natuurlijk wel zo netjes om dit eventueel kort te benadrukken in je ontslagbrief [voorbeeld]. Je kunt dan tevens het verzoek indienen om een goed getuigschrift te ontvangen of eventueel een goede referentie.

Je getuigschrift

Een getuigschrift is een wettelijke verplichting van je werkgever. In de meeste gevallen zal je deze automatisch van je werkgever ontvangen, maar gebeurt dit niet dan kun je er altijd om vragen. Een getuigschrift bevat standaard zaken zoals, de aard van je werkzaamheden, tijdsduur en eventueel de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Meestal zal een werkgever hierin ook aangeven dat je je functie naar volle tevredenheid hebt uitgevoerd.

In het geval van een verstoorde arbeidsrelatie volstaat het benoemen van je functie, de aard van je werkzaamheden en de tijdsduur van je arbeidsovereenkomst.

Ga je wederzijds met een goed gevoel uit elkaar is het altijd zinvol om te vragen naar een aanbevelingsbrief. In deze brief kan je werkgever of leidinggevende op een positieve manier je functioneren beschrijven en dient deze eventuele toekomstige werkgevers een positief beeld te geven van je verrichte werkzaamheden.

Onze partners